kart Innstrand

Gården Lillebakken,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/23.


foto av eiendommen
foto av eiendommen

Her omtaler vi to gårdstun under samme bruksnummer. Den eldste bebyggelsen ligger lengst nord på kartet. Den nye gårdsbebyggelsen ble bygd på det som før var utmark under bruksnummer 21, Kløften, og kjøpt i 1976. Mesteparten av jorda på gården ligger her.

Det felles opphav til bruksnummer 22 og 23 var løpenummer 158. Nils Nilsen (1832-1910) var første eier og sønn av Nils Pedersen på bruksnummer 22.

I 1865 fødde bruket hest, 2 kyr, 2 sauer og gris. Utsæden var 3/8 tønne bygg, 1 1/2 tønne havre og 3 tønner poteter.

Nils Nilsen var gift med Elen Birgitte Johannesdatter (1835-1920) fra Rissa. De fikk ni barn:

 1. Anna f. 1857, bodde hos Johan Vingan i Agdenes.
 2. Nikolai f. 5.10.1859.
 3. Johannes f. 20.9.1861, gift med Margrete Mikkelhaug fra Rønne, emigrerte til USA og døde der i 1938.
 4. Jakob f. 24.2.1864, bodde i Bergen.
 5. Hans Laurits f. 17.1.1866, var sjømann og bryggearbeider i Trondheim, døde i 1931.
 6. Johan Petter f. 2.9.1868, emigrerte til USA.
 7. (Nils) Edvard f. 8.3.1871, neste eier.
 8. (Berte) Johanne f. 1874, gift med Ole Bjerkeseth, handelsmann i Kristiansund.
 9. Marie Elise f. 7.6.1877. Hun emigrerte til USA.

Edvard Lillebakk (1871-1946) overtok etter faren i 1905. Han var gift i 1894 med Julie Olise Prestvik (1871-1896) fra Kolvereid. De fikk to barn:

 1. Johan f. 15.10.1894, sjømann, reiste til Seattle i USA som 16-åring.
 2. Nils Edvard Julius f. 19.1.1896, neste eier. Han brukte fornavnet Julius.

Julius Lillebakk (1896-1987) overtok gården etter faren i 1927, gift i 1924 med Karen Eilertsdatter Grinnen (1897-1989) fra Grinnen. De fikk sju barn:

 1. Julie f. 8.7.1924, gift med Jon J. By. De bosted Stiklestad i Verdal.
 2. Sigrun f. 19.2.1926, gift med Torleif Kvarving, bosted Beitstad.
 3. Åse f. 11.2.1928, gift med Ragnvald Frøysadal, bosted Fron i Gudbrandsdalen.
 4. Kari f. 31.10.1929, d. 28.3.2002, gift med Gunvald Bredesen, bosted Ottersøy.
 5. Gerd f. 12.8.1931, gift med Ola M. Heide, bosted Ås i Akershus.
 6. Eiliv f. 12.5.1933, neste eier.
 7. Erna f. 11.5.1935, gift med Odd Arnesen, bosted Heimdal i Trondheim.

Eiliv Lillebakk Yttertun (1933-11.8.2003) overtok etter faren i 1972, gift i 1969 med Eva Hesselberg (4.2.1939- ). De fikk tre barn.

Opplysninger om gården Lillebakken finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 259.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag