kart av gården Graven

Gården Graven,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/24, tidl. l.nr. 159.


foto av gården Graven
foto av gården Graven

Den første leilendingen Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, plasserer her er Søren Pedersen (1717-1794). Han var her fra 1766 med kone og ei datter, Anne.

Neste bruker var Sivert Jørgensen (1767-?) fra Opphaug. Han var her mellom 1799 og 1805. Han ble gift i 1798 med Sigrid Hansdatter (1774-1822) fra Austråttaunet. De fikk fem barn:

 1. Synnøve f. 7.5.1800, gift med Johannes Olsen i Døsvika.
 2. Lise f. 7.5.1802.
 3. Ulrika f. 25.1.1805.
 4. Kristine Sofie f. 18.5.1808, gift med Hans Jakobsen Klukstad.
 5. Hans Jørgen f. 8.3.1811, gift med Grete Lorentsdatter på Røstad.

Gården fødde hest og 2 kyr, 4 sauer og de sår 2 tønner bygg.

I 1823 kom ny bruker, Ingebrigt Hansen (1798-1849 fra Balsnes, som var gift i 1822 med Petronelle Sveinsdatter (1789-1863) fra Dalebru. Forfatteren av Ørlandsboka har notert fire barn:

 1. Hans f. 1822 d. 1827.
 2. Marit f. 23.1.1826, gift med Svein Svendsen, neste bruker.
 3. Hans Kristian f. 1828 d. 1832 av meslinger.
 4. Dorthea f. 1832 d. 1832 i meslinger.

Svigersønnen Svein Svendsen (1823-1855) overtok i 1850. Han var gift i 1844 med Marit Ingebrigtsdatter (1826-1853). De fikk fem barn:

 1. Else Sofie f. 7.6.1844.
 2. Dødfødt sønn i 1847.
 3. Johan Petter f. 1849 d. 1950.
 4. Johan f. 15.12.1850.
 5. Mortinus f. 1853 d. 1853.

Den første eieren av bruket var Nils Olaus Knutsen (1822-1889). Han kjøpte bruket i 1855 av Ove Bjelke Holtermann for 350 spdl. Han var sønn av Knut Berg fra Selnes, gift 1855 med Berit Marta Johannesdatter (1825-1888) fra Sivertsvika i Hasselvika i Rissa kommune. De fikk åtte barn:

 1. Knut f. 1.6.1855, neste eier.
 2. Anna Margrete f. 20.2.1857, gift med lærer Jakon M. Lund.
 3. Johannes f. 1859 d. 1863 i kikhoste.
 4. Karen Sofie f. 20.2.1861, gift med snekker Ole Andreassen Vikan i Bjugn.
 5. Petter Ludvig f. 12.11.1863.
 6. Johan Edvard f. 2.4.1866.
 7. Hans Meier f. 25.8.1869.
 8. Nikolai Bernhard f. 1872 d. 1872.

Knut Graven (1855-1940) overtok etter faren. Han var gift i 1886 med Lovisa Andreasdatter (1853-1925) fra Stod. De fikk ett barn:

 1. Nella Marie Graven f. 27.9.1890, neste eier.

Marie Graven (1890-1979), som hun kalte seg, overtok etter foreldrene og solgte i 1957 til neste eier.

Eyvind Grinnen, eier av bruksnummer 1, kjøpte i 1957 bruksnummer 24 av Marie Graven.

Etter Marie Gravens død fikk Yrjar Heimbygdslag noen eldre bøker som er registrert i vårt bibliotek. Disse bøkene fikk registreringsnummer fra 1 til 10, og de er tilgjengelig fra menyvalget "Bibliotek". Der er de fordelt på flere undermenyet, alt etter innhold. I ei av bøkene, Høymesseprædikener, nr 4, er en opplisting av noen aner av Nils Olaus Knutsen, den første eieren.

Opplysninger om gården Graven finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 262.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag