kart Innstrand

Gården Ørsleiet,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/25.

foto av eiendommen

Denne parten som var løpenummer 160 og senere bruksnummer 25, hadde to kjente brukere før dagens eierslekt kom til gården i 1826. At navnet på gården er Ørsleiet indikerer at jordleia var ett øre til jordeieren på Austrått. En jordtakstkommisjon i 1803 sier at bruket var våtlendt. Det kunne fø hest, 2 kyr og 4 sauer og de sådde 2 tønner korn. Beliggenheten ved sjøen gjorde det naturlig å investere i båter og bruk. I skifter nevnes åttring og færing, sildegarn og smågarn foruten torskegarn. Begrepene her kan forvirre, men smågarn er til fjordfiske fra færing etter torsk og andre fiskeslag mens torskegarn er grovere utformet, både med hensyn til tråd, fløyt og nedsteining, og ble benyttet i sesongfiske om vinteren etter torsk på gytevandring og skrei, som kom i samme ærend, da var åttringen fiskebåten.

foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen

Som vanlig støtter vi oss på det som Inge Rian skriver i Ørlandsboka, og har skriver han at Jon Andersen (1752-1785) bygslet denne parten i 1778. Han kom fra gården vestafor med samme navn og ble gift med Ane Persdatter (1750-?) fra Breiteigen på Opphaug. De fikk ett barn:

 1. Margrete f. 1783 d. 1783.

Neste leilending er Hans Andreassen (1749-1824) fra Våa på Storfosna. Han var gift to ganger, 1. gang i 1770 med Marta Olsdatter (?-1795) og de fikk ni barn:

 1. Ola f. 1770 d. 1784.
 2. Mortina f. 1771.
 3. Lovisa f. 1775, gift med Paul Eliassen på Røstad.
 4. Inger f. 1777, gift med Josef Andersen på Grande.
 5. Andrea f. 1781, gift med Ole Eriksen på Garten.
 6. Peder f. 1784, gift med enka Ane Nilsdatter på Fremstad.
 7. Golla f. 1787.
 8. Ane f. 1788.
 9. Andreas f. 1791, gift med Ane Marta Kristensdatter fra Uthaug.

Hans Andreassen giftet seg 2. gang med Ane Olsdatter (1763-?), de fikk tre barn:

 1. Jakob f. 17.11.1796, gift med Ane Dorotea Winter fra Høvågen.
 2. Ole f. 4.12.1799.
 3. Hans f. 24.2.1803.

Inge Rian skriver at da Hans Andreassen flyttet inn på Ørsleie manglet det en vegg i stua og han brukte et segl som den fjerde veggen.

Jakob Ellefsen (1796-1848) fra Opphaug bygslet bruket i 1826. Han var sønn av Ellef Arntsen fra Opphaug, gift med Lussi Andersdatter (1807-1856), som datter av Anders Tøkersen på Opphaug. De fikk ni barn:

 1. Eilert f. 1827, gift med Lorina Mattiasdatter fra Hovde. De kjøpte Kløften på Innstrand.
 2. Marta f. 1829, gift med Leonard Steffensen Innstrand. på Rabban.
 3. Karen f. 1831, gift med Lars Andersen på Hov.
 4. Anton f. 1834, neste bruker og første eier.
 5. Trine f. 1837, gift med Nils Andersen på Berg. De dro til Amerika i 1869.
 6. Andreas f. 1839, gift med Dortea Hansdatter fra Fevåg.
 7. Jakob f. 1841, gift med Ane Johanne Andersdatter fra Hov. De brukte Falkhyttrabben under Hov.
 8. Lorentse f. 1844, gift med Johan Jakobsen Grøttan på Rabban.
 9. Boletta f. 1847, gift med Gabriel Nilsen i Døsvika, husmann under gårdsnummer 77/6.

Anton Jakobsen (1834-1918) overtok gården i 1856 og var brukets første sjøleier. Han var gift med Karen Sofie Andersdatter (1840-1913) fra Hov. Slik ble to søstre giftet med to brødre. Karen og Anton fikk tretten barn:

 1. Ludvika f. 1860 d. 1889 i tuberkulose.
 2. Johanna f. 1861 d. 1927.
 3. Anne marta f. 23.11.1862, gift med Ole Otlo, gårdbruker i Frol, Levanger.
 4. Dødfødt datter 6.12.1864.
 5. Antonette Sofie f. 21.7.1866, gift med Nils Eliassen på Vollan i Døsvika.
 6. Jakob f. 19.4.1868, neste eier.
 7. Helene f. 2.8.1870 d. 1940. Hun var hotellvertinne i Levanger, ugift.
 8. Anders f. 8.1.1872, gift med Anna Mathisen fra Nesset. Han var handelsmann, først i Ørsleiet, deretter på Nes i Fosna og Levanger.
 9. Trine f. 19.4.1875, gift med Albert Rønning fra Stadsbygda. De bodde i trondheim der han dreiv et renovasjonsfirma.
 10. Petter Odin f. 23.6.1877 d- 1947 som farmer i Nord-Dakota.
 11. Kaia f. 22.6.1879, gift med Kristian Ovesen Vik på Uthaug.
 12. Marine Oline f. 29.6.1881 d. 1956, gift med Bernt Bengtson i USA.
 13. Arnt f. 21.6.1885, eier etter broren Jakob.

Jakob Antonsen Ørsleie (1868-1940) overtok bruket i 1909. Han var gift med Gusta Døsvik (1881-1968) fra Døsvika. De fikk ingen barn.

Arnt Ørsleie (1885-1960) overtok etter broren i 1941. Han bar bygningssnekker og bodde da i Trondheim. Han var gift med Petra Larsen (1886-1934) fra Vega i Nordland. De fikk ett barn:

 1. Per Angell f. 22.12.1922, d. 15.3.2017, neste eier.

Per Angell Ørsleie (1922-2017) overtok etter faren i 1954, gift med Mary Strand (1923-1987) fra Stod i Nord-trøndelag, de fikk to barn:

 1. Bjørn f. 23.2.1955, neste eier.
 2. Per Morten f. 21.2.1959, han er elektroteknikker og bosatt i Oslo, to barn.

Bjørn Ørsleie (1955- ) overtok etter faren i 1988, gift med Brynhild Helene Moen (1959- ) fra Djupdalen,, skilt. De har to barn:

 1. Marianne f. 9.3.1989.
 2. Maja.

Opplysninger om gården Ørsleiet finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 264.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag