kart Innstrand

Gården Ørsleiet,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/26.

foto av eiendommen

foto av eiendommen
foto av eiendommen

Dette er løpenummer 161, og den parten av de to gårdene Ørsleiet der vi kan føre brukerrekka lengst bakover i tid. Slik gården ligger i terrenget er det ikke usannsynlig at dette stedet har hatt svært gammelt bosetning.

Det har vært flere forskjellige familier som var brukere og eiere av gården. Etter brukeren Fredrik Hansen kom sønnen Anders (1726-?) og deretter hans sønn Per (1756-1821). Per sin sønn Johannes (1793-1816) drukna sammen med svogeren Nils Olsen og Nils Olsen fra Hov og Johan Tobias Olsen Nebb. De utgjorde muligens et båtlag, skriver Inge Rian i Ørlandsboka.

Pers familie var på 9 barn, bare Johannes og søstera Marta (1787-1821) vokste opp, og i og med at broren og ektemannen til Marta druknet, satt hun med gården og måtte gifte seg opp. Hun hadde to døtre i første ekteskap. Marta giftet seg andre gang 1818 med Knut Olsen (1792-1829) fra Skalandet. De fikk ingen barn. Dermed kommer ei ny slekt til gården.

Knut Olsen (Røstad) giftet seg andre gang med Karen Andreasdatter (1798-1865) fra Kvitsanden på Bakken. De fikk fem barn:

 1. Dødfødt sønn i 1821.
 2. Marta f 24.4.1823. gift med Thomas Andreassen på Flatnes.
 3. Ane f. 18.12.1824, gift på Opphaug.
 4. Ole f. 19.8.1926.
 5. Synnøve f. 15.9.1828.

Karen giftet seg andre gang 1830 med Gjert Kristensen (1795-1847) fra Grande. De fikk tre barn:

 1. Knut f. 22.1.1832, brukets første eier.
 2. Gjertru f. 1834 d. 1847.
 3. Ove Andreas f. 8.11.1840, ble gårdbruker på Nordre Skalandet på Røstad.

Besetninga på gården, mellom 1845 og 1875, var hest, 4 kyr og 7 sauer. De sådde en tønne bygg, 3 tønner havre og satte 4 tønner poteter. Av sjøbruk hadde se åttring, seksring, torskegarn og sildgarn, sjøen var svært viktig, som vi skjønner.

Knut Gjertsen (1832-1865) kjøpte bruket i 1856, gift 1855 med Kirsten Nilsdatter (1827-1911) fra Skalandet på Røstad. De fikk fem barn:

 1. Karen Oline f 6.9.1856, gift på Kløften på Innstrand.
 2. Nils Andreas f. 29.6.1858, neste eier.
 3. Gjert f. 30.8.1859. Han var far til Knut Gjertsen (1894-1969), fosterbarn på Flatnes, gift med Jona Eline Lie (1891-1961), bodde på Viklem, arbeidet i meieriet, hadde 10 barn.
 4. Katrine f. 1861 d. av meslinger i 1862.
 5. Ole f. 1864. d. 1872.
foto av Sofie Schanke Ørsleie
foto av vindmølle

Nils Andreas Knutsen (1858-1940) overtok etter mora i 1893, gift 1887 med Birgitte Deodata Marie Kristiansdatter Welding (1861-1921) fra Trondheim. De fikk sju barn:

 1. Kristian Albert Welding (1888-1910), barn med Lusie Eliasdatter Røstad; Frode f. 1909, neste eier.
 2. Knut f. 25.2.1890.
 3. Ågot Katrine f. 2.12.1891.
 4. Ole f. 26.9.1893, eier av Solvang.
 5. Sverre f. 19.6.1895.
 6. Gunnvor Kirsten f. 11.4.1899.
 7. Øyvind f. 1901 d. 1902.

Frode Ørsleie (1909-1999) overtok bruket i 1938, gift 1939 med Pauline Schanke (1906-1996) fra Vestrått. De hadde ingen barn.

Opplysninger om gården Ørsleiet finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 267.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag