kart Innstrand

Gården Strandheim,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/27.

foto av eiendommen

foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen

Strandheim er skyldsatt i 1907 fra bnr. 11. Arealet er på 98 da. I 1949 oppgis besetninga til 2 hester, 9 storfe, 2 sauer, gris og 40 høns. I 1957 hadde de 2 hester, 7 kyr og 4 kalver, gris og 60 høns. Samtidig er det registrert 13 rever.

Ole Strandheim (1874-?) var den første eieren. Han var gift med Pauline Iversdatter (1879-?) fra Vik. De fikk to barn:

  1. Reidar f. 1904, neste eier.
  2. Svanhild f. 9.3.1906, gift med agent Karsten Knutsen f. 26.10.1902, bosted Uthaug, 3 barn.

Reidar Strandheim (1904-1962) overtok eiendommen i 1945. Han var gift med Anna Marie Kjelsli (1907-1994) fra Stadsbygd. De fikk ett barn:

  1. Bjørn f. 1951, neste eier, gift med. Laila-Irene, to barn; Marianne og Lena.

I avisa Nidaros, onsdag 5. februar 1930, var følgende å lese:

En nybrottsmann på Ørlandet.
Hva Ole Strandheim forteller om sig selv.

Nybrottsmannen Ole Strandheim, Ørland, som har fått Selskapet for Norges Vels medalje, forteller i "Ny Jord" om sig selv: Jeg er kommet fra en liten bondeheim på Innstrand, Ø;rland, med 18 mål jord. Vi var en stor søskenflokk, og vi måtte tidlig være med både på land og sjø for å se å holde heimen sammen. Mor visste mange ganger ikke om morgenen når vi reiste på sjøen eller på arbeide, hvad vi skulle ha til mat når vi kom hjem, da huset mange ganger var omtrent tomt for mat, men vi vokste op og blev store og sterke alle sammen. Da vi var blitt konfirmert, måtte vi se å sørge for oss selv. Jeg reiste da vekselvis som fisker og fartøikar på Lofoten og Finnmark, samt arbeidet noen sommere på Strinden Teglverk. Hele tiden var jeg svært glad i heimen og reiste bestandig heim når det ikke var noe å tjene og hjalp da far med å bryte nyland som var tildelt ham ved utskiftning.
Sommeren 1903 blev jeg gift med Pauline Iversen Wiik og 1905 kjøpte vi den utmarksparsellen på 70 mål som far fikk ved utskiftningen. Vi måtte så bygge oss hus, og dermed var starten gjort som gårdbruker. Jeg måtte da med sorg la være med sjøfarten og begynne å stelle med jorden sommer og høst, og om vinteren minere og kjøre stein. Det har vært en svært tung og steinfull jord, og det er på tusenvis lass med stein som er kjørt i fjæra foruten det som er brukt i grøfter og til annet bruk. Men når vi engang har kommet så langt at vi har fått sådd, så har jorden gitt store avlinger både av korn og høi. Det er mangfoldige mål som måtte snues med hakke og spade, det var umulig å bruke plog, det var for meget stein. Dyrkningsbidrag har vi fått for 1 mål jord, for når man skal grave med hakke og spade, og man ikke vil leie fremmed hjelp, blev det med bare mål om året.
I 1914 bygget vi oss ny stuebygning og 1921 måtte vi bygge oss nytt fjøs igjen, da det forrige blev så altfor lite. I 1924 blev det nytt stabbur, og i 1926 bygget vi størhus og snekkerrum. I vinter har vi fødd 7 kyr, 2 kviger, 1 okse, 3 kalver, 2 voksne hester, 1 føll, 1 svin og 50 høns.
Det har vært mangen tung arbeidsdag, men Gud har lagt sin signing over arbeidet, og næst Gud er det min kjære trofaste hustru jeg har å takke for at vi nu har en bra heim, for det er kvinnen som skaper heimen. Så vil jeg tilslutt si: Skal man dyrke jord så kan man ikke være så nøie med om det blir 18 timers arbeidsdag istedet for 8, og ikke kan man vente store frukter av arbeidet de første åra, men de kommer nok, vær sikker på det, og med renter også.

Opplysninger om gården Strandheim finnes i Ørlandsboka, bind III, side 230.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag