kart Innstrand

Gården Myrvang,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/29.

foto av eiendommen

Myrvang er skyldsatt i 1912 fra bnr. 8. Mesteparten var utmark og arealet var på 116 da. I 1949 oppgis besetninga til hest, 13 storfe, 4 sauer og 31 høns. I 1957 hadde de 2 hester, 7 kyr og 7 ungdyr, 2 sauer, gris og 70 høns.

foto av eiendommen
foto av eiendommen

Josef Myrvang (1885-?) var den første eieren. Han var gift med Johanne Guldteig (1883-1961) fra Gullteigen på Rønne. De fikk fire barn og eldste datter ble gift med neste eier. Barna var:

  1. Kolbjørg f. 6.4.1912, gift med Ingolf Sigurd Løvik, neste eiere.
  2. Solveig f. 18.11.1914, gift med Alf Utstrand på Utstrand.
  3. Aslaug f. 27.9.1916, gift med Edvard Sagli på Utstrand.
  4. Rolf Herold f. 16.8.1921, eier av teigen Fredly. Denne ligger nord for Grinnen og grenser mot Ryggen.

Ingolf Sigurd Løvik (1913-?) kom fra Vevring i Sunnfjord. Han giftet seg med Kolbjørg Myrvang (1912-?) i 1938, datter av forrige eier. De fikk tre barn og eldste sønn er neste eier. Barna var:

  1. Magne Harald f. 20.11.1939, neste eier.
  2. Aslaug Jorid f. 19.4.1942, gift med Kjell-Gunnar Klock.
  3. Kjellfrid Ingjerd f. 26.5.1948, gift med Knut.

Magne Harald Løvik (1939-2004) overtok eiendommen i 1973. Han var gift med Asbjørg Fanum (1940-2017) fra Åsen. Deres sønn Svein Løvik f. 1962 er neste eier. Se også bruksnummer 8 som de også eier.

Opplysninger om gården Myrvang finnes i Ørlandsboka, bind III, side 231.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag