kart av Solstad

Gården Solstad,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/30.

foto av eiendommen

Solstad er skyldsatt i 1912 fra bruksnummer 19, Kløften. Bruket ble i 1924 utvidet med 20 da tilleggsjord på Ryggen. Arealet oppgis i 1957 til 85 da dyrka mark. Besetnings i 1956 var 2 hester, 10 kyr og 5 ungdyr samt 30 høns.

flyfoto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen

Bernhard Kløften (1879-1967) var den første eieren. Han er sønn av Hans Åge Benjaminsen (1879-1967) på Kløften og gift i 1908 med Anne Sofie Sannan (1883-1968) fra Størset på Hov. De fikk seks barn:

  1. Nelly f. 28.8.1909 d.- 27.6.1999, gift med Ole Balteskar, bosatt i Tromsø.
  2. Magnhild f. 18.7.1911, gift 27.1.1940 med Johan Gjelvold på Geilvoll under Røstad.
  3. Helge f. 18.3.1913 d. 20.9.1991, gift med Magnhild Eriksen f. 1914, se Helgebu.
  4. Asbjørn f. 13.12.1914, gift med Alette Hovde (1916-2007), se Størset.
  5. Bergliot f. 19.8.1917, gift med Eyvind Grinnen på bruksnummer 1, Grinnen.
  6. Kristian f. 25.1.1920, neste eier.

Kristian Kløften (1920-1996) overtok gården i 1956, han døde ugift 20.2.1996.

Opplysninger om gården Solstad finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 251.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag