kart av gården

Gården Austrabban,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/31.

Garnmerke

Denne gården ble så sent som 1912 fradelt farsgården Rabban, bnr 14. To brødre delte gården likt mellom seg. Eier av Austrabban ble Gunerius Rabban (1867-1952).

foto av gården
foto av gården

Gunerius var ugift og bodde her sammen med de to søstrene, Karen Sofie og Kirsten Oline. Ingen av søskenene giftet seg. Da Gunerius døde overtok søstrene gården, gården ble etter hvert forpaktet bort til naboer og til slutt solgt som tilleggsjord i 1988. Husdyrholdet i driftsbygningen ble avsluttet omkring 1970.

foto av gården
foto av gården

Gunerius Rabban var snekker. Han arbeidet for Christian Thams på Orkanger og han var med til Paris i 1900 og bygde den norske paviljongen til verdensutstillingen, bygging av Åsen kirke og til Bergen for å bygge sommerhus til kong Leopold. Han bygde flere bygninger i Ørland. Fra Paris hadde han med dametøy til søstrene. Noen damejakker er gitt heimbygdslaget. Likedan har heimbygdslaget fått høvelbenken og håndverktøy etter Gunerius Rabban.

Gunerius Rabban tok over denne gårdparten fordi han ville sikre søstrene en sikker levevei. Sofie var den som stelte i fjøs og stall. De hadde taus som hjalp til. Kirsten var den som stelte mest inne, hun var flink med handarbeid, fortalte Berta Selnes, ei jente fra Åfjord som kom hit som fem-åring. Kirsten hjalp til ved fødsler, sammen med jordmora, et yrke Kirsten gjerne kunne tenkt seg om muligheten hadde vært der.

Opplysninger om Austrabban finnes i Ørlandsboka, bind III, side 244.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag