kart Innstrand

Gården Solvang,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/35.

foto av eiendommen

Solvang ble skyldsatt fra Ørsleiet i 1907, Ørsleiet da delt i to like parter. Eiendommen oppgis i 1957 å være på 102 da dyrka mark.

foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen

Ole Ørsleie (1883-1946) var sønn av Birgitte og Nils Knutsen på Ørsleiet, gift i 1922 med Margrethe Antonie Johansdatter (1887-1947) som datter av Johan Arnt Olsen fra Val. De fikk to barn:

  1. Kristian f. 6.5.1923, neste eier.
  2. Olaug Margrethe f. 11.5.1928, død 4.6.2019, gift med Erling Røstad (1925-2003) fra Nordre Skalandet. De bodde på Bekketun på Røstad i Ørland, to barn.

De hadde et fosterbarn:

  1. Arnold Olsen f. 28.10.1912 døde 9.10.1993 fra Vollan. Margrethe Antonie Johansdatter var hans tante. Arnold Olsen ble boense etter at Kristian Ørsleie overtok gården.

Våningshuset var oppført i 1922. Dette huset var i si tid Uthaug Meieri som var i drift mellom 1894 og 1920. Stabburet og den gamle driftsbygningen var også oppført i 1922.

I 1957 oppgis besetninga til hest, 11 kyr og 5 ungdyr, 2 sauer og 50 høns. Melkproduksjonen ble avsluttet og en gikk over til korndrift på gården. Nå ales det opp kalkuner til videre foredling, dette siste bygget sto ferdig i 2004.

Kristian Ørsleie (1923-2002) overtok gården, han ble gift 3.9.1955 med Gunnveig Aune (1919-2008) fra Åfjord som datter av Maren og Harald Aune. De har to barn:

  1. Gunn Kristin f. 30.4.1957, gift med Ove Vinge f. 22.7.1956 i Fosnavåg, neste eierpar.
  2. Liv Dagrun f. 5.6.1962, gift med Halvard Mjøen fra Kvikne, bosted Utstrand, 2 barn.

Opplysninger om gården Solvang finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 271.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag