kart Innstrand

Gården Breidablikk,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/36.

foto av eiendommen

Bruket består av en part fra Innstrand og en part fra Døsvika. Bruksnummer 36 er skyldsatt i 1924 fra bruksnummer 19 Kløften på Innstrand, den andre parten er skyldsatt i 1932 fra Småhaugan. Arealet utgjør 30 da dyrka mark. Dette ble fram til 1960 drevet som småbruk, siden den tid er jorda bortforpaktet.

foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av familien Kløften
foto av familien Kløften

Arnt Kløften (1883-1956) var den første eieren og bygde opp eiendommen. Han er sønn av Hans Åge Benjaminsen på Kløften, gift med Dagmar Fredrikke Øien (1893-1983) fra Hoøya. De fikk fire barn:

  1. Eva Kjellrun f. 7.5.1923, gift med Arthur Berg, neste eierpar.
  2. Margit Helene f. 19.12.1924, gift med Folmer Ascanius (1924-?), bosted Danmark. Hun ga flere tekstiler til Yrjar Heimbygdslag.
  3. Arne Dagfinn f. 7.2.1927 d. 1947.
  4. Jorun Solvor f. 16.9.1931 d. 22.3.2015, gift med Bjørn Postmyr (1932- ), bosted Heimdal, Trondheim.

Arnt Kløften var byggmester, Opphaug skole ver ett av byggene hans.

Eva Kjellrun (1923-2007), ble gift i 1949 med Arthur Berg (1919-1962), neste eierpar. Arthur Berg var banksjef i Ørland Sparebank. De fikk tre barn:

  1. Arne Dagfinn f. 22.5.1950 d. 18.6.2015, bosted Dallas i Texas, urnenedsettelse 28.8.2015 ved Ørland kirke.
  2. Randi f. 25.4.1953, gift med Ola Aune (1951- ), bosted Oksvoll.
  3. Ulf Steinar f. 7.8.1957, gift med Gro, bosted Frøya.

I 2011 er Odd Kristiansen (?- ) eier, han eier også b.nr. 15 på Innstrand.

Opplysninger om gården Breidablikk finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 252.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag