kart Innstrand

Gården Skogly,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/38.


foto av eiendommen
foto av eiendommen

Skogly er skyldsatt fra bruksnummer 2 i 1927 med skyld 0,90 skyldmark. Bruket besto av 80 da utmark.

Nils Larsen Innstrand (1897-?) fra gården Grinnen, eide bruket fra 1928 til 1964, han bodde på Grinnen.

Simon Aannø (ca 1918-1992) kjøpte jordveien i 1964. Han eide Nedre Revelrabben på Berg.

Sønnen til Simon Aannø, Arild Oddvar Aannø f. 9.9.1946, døde 25.12.2023, overtok som forpakter, han eier gården Vangenstein.

Opplysninger om gården Skogly finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 215.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag