kart av Innstrand

Strandveg,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/41.

foto av eiendommen

foto av eiendommen

Arnt Indstrand f. 2.5.1908, fikk fradelt ett mål tomt fra farsgården og bygde hus i 1934. I tillegg til våningshus på 50 kvadratmeter bygde han vedbu med grisehus og hønsehus. Arnt Indstrand giftet seg med Margrete Næsset f. 20.6.1911 fra Nesset. Arnt var snekker og bonde og døde i 1945. Margrethe var datter av Margrete Oline f. 10.5.1878 fra «Maren-stua» på Uthaugsnesset. Faren var Kristian Hansen og kom fra Kråkvåg. Han er knyttet til «Råss-stu» på Uthaug, om hennes foreldre bodde der, er usikkert. Margrethe og Arnt fikk sju barn:

  1. Pauline Margrete f. 6.2.1933.
  2. Agnes Marie f. 10.12.1934.
  3. Eva f. 18.3.1937.
  4. Harald f. 8.12.1938.
  5. Kirsti f. 5.11.1940.
  6. Bjørg f. 7.5.1943.
  7. Thor f. 7.5.1943, døde 8.4.2021, begravet fra Bjugn kirke 16.4.2021, to barn.

Opplysninger om eiendommen Strandveg finnes ikke i Ørlandsboka, bind III.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag