kart av Innstrand

Naustvoll,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 76/42.

foto av eiendommen

foto av eiendommen
foto av eiendommen
foto av eiendommen

Henrik Innstrand (1896-1981) kjøpte denne eiendommen i 1923 av John Ervik. Arealet var på 10 da. Det ble i 1938 utvidet ved kjøp av jord fra Graven, bruksnummer 24. Henrik Innstrand kom fra Rabben og var gift med Gunda Kristine Ørsleiet(1898-?). De fikk fem barn:

  1. Gunnar f. 24.1.1921, neste eier.
  2. Sofie f. 22.4.1923.
  3. Hjørdis f. 30.4.1924, bosted Strömsund, Sverige.
  4. Margit f. 12.12.1926 d. 2009, bosted Innstrand.
  5. Nils f. 1928 d. 1942.

Brødrene Henrik Innstrand og Nils Rabben startet i 1948 bedriften Innstrand snekkeri på farsgården, bruksnummer 7. Gunnar Innstrand overtok bedriften i 1972 og gården i 1981.

Gunnar Innstrand (1921-2012) var gift med Gerd Spjøtvoll (1921-2003) fra Hemne. De fikk fire barn:

  1. Laila f. 6.6.1942, gift med Jarle Jektvik, skilt, bosted Uthaug.
  2. Randi f. 14.3.1946, gift Floor, skilt, bosted Trondheim.
  3. Jostein f. 24.7.1952 d. 12.3.2008, ugift, neste eier.
  4. Brit f. 1954 d. 1964.
Jostein Innstrand (1952-2008) var eier fra 1987. Han er far til Lars Gunnar Innstrand f. 22.12.1983.

Opplysninger om gården Naustvoll finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 263.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag