kart av Innstrand handel

Lykkebo,
under matrikkelgården Innstrand.
G.nr. 176/49.

foto av eiendommen

foto av eiendommen
foto av eiendommen

Hans Adolf Stuenes (1917-1979) kjøpte denne eiendommen i 1950 av sin far Hans Kristian Stuenes på Innstrand. Hans ble gift med Bjørg Flatnes (1917-1998) fra Viklem, med postadresse Brekstad. De fikk to barn:

  1. Hermann f. 31.1.1943, døde 25.6.1997, neste beboer.
  2. Toril f. 19.10.1949, gift med Erling Haarberg, eiere av Trettenget på Viklem.

Innstrand handel var i et bygg nordvest for våningshuset og like inntil. Inngangen var fra fylkesveien. Dette bygget fikk et tilbygg i vinkel med leilighet i andre etasje. Her bodde Hermann Stuenes (1943-1997) med sin familie, han arbeidet på Ørland flystasjon. Hermann ble gift 11.1.1969 med Turid Ottesen f. 26.7.1947, døde 9.1.2009. De fikk tre barn:

  1. Ranveig, f. 1970, neste beboer.
  2. Oddbjørg, f. 1977, neste beboer.
  3. Hans Kristian, bosted Brekstad.

Familien har gitt flere ting til Yrjar heimbygdslags samlinger.

Opplysninger om Lykkebo finnes ikke i Ørlandsboka, bind III.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag