Andre bygninger på matrikkelgården Innstrand
Gårdsnummer 176.


Dette er villabebyggelsen og andre bygninger på Innstrand. Boligene kan ligge på et tidligere gårdstun, mens jorda på denne gården kan være solgt til nabobruk. Det er tatt med noen kårboliger som også er med på bildet av den enkelte gård. Det blir lagt inn koplinger med opplysninger om byggeår og tidligere eiere når dette blir tilgjengelig.

Bnr.Bolighus
40foto av eiendommen
41foto av eiendommen
42foto av eiendommen
43foto av eiendommen
44foto av eiendommen
47foto av eiendommen
48foto av eiendommen
49foto av eiendommen
Bnr.Bolighus
50foto av eiendommen
52foto av eiendommen
53foto av eiendommen
54foto av eiendommen
57foto av eiendommen
58foto av eiendommen
59foto av eiendommen
60foto av eiendommen
Bnr.Bolighus
61foto av eiendommen
64foto av eiendommen
65foto av eiendommen
73foto av eiendommen
1-1foto av eiendommen
?foto av eiendommen

Opplysninger om disse bolighusene finnes ikke i Ørlandsboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag