Yrjar Heimbygdslag

Dette er de nye bygningene på Innstrand, bnr. 6.
De nye bygningene ligger vest for de gamle, våningshuset ble bygd i 1981, uthuset i 1984.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2002.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag