Yrjar Heimbygdslag

Det skraverte området er jordveien etter sammenslåing av bruksnummer 8 og 11. Bygningene inne i det skraverte området er der hvor driftsbygningene til b.nr. 11 lå. Den lille rundingen antyder hvor gårdsbygningene til bruksnummer 8 lå.


kart av gården

Skann fra kartbasen til Ørland kommune.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag