Yrjar Heimbygdslag

Det skraverte området er jorda på gårdsnummer 76/9. Bygningene er utskilt og har bruksnummer 72.


kart av gården

Skann fra kartbasen til Ørland kommune.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag