Yrjar Heimbygdslag

Gårdsbygningene på bruksnummer 11 ligger her, og eierne av bruksnummer 8, som var en sammensmelting av bruksnumrene 8 og 11, bodde her inntil deres sønn overtok det hele og fikk bopel på bruksnummer 29. Dette tunet bebos som tomt med bruksnummer 75.


Kart av gården

Redusert fra kart 1:50 000


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag