Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet er av gården Innstrand, bnr. 12 på Innstrand, er tatt fra øst. Veien har blitt bredere enn den ferdselsåren som var har da våningshuset ble bygd. Det fortelles at da kunne de sitte i nordveggen og strekke ut beina, uten å berøre veikanten.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2002.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag