Yrjar Heimbygdslag

Gården Ørsleiet sett fra sør, tror vi. Foto av eldre våningshus, som senere er ombygd, kan være vanskelig å bestemme. Her er stuebygningen senere påbygd i to etasjer, mot høyre på bildet.


foto av gården

Fotografiet var utlånt av Erna Grande. YHL F 10828.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag