kart over Innstrand
Kart over Innstrand. Hver rute er 1 km.

Matrikkelgården Innstrand
G.nr. 176

foto av Innstrand

kart av Innstrand
foto av andstein

Matrikkelgården Innstrand ligger langs Bjugnfjorden, mellom Utstrand og Døsvik.

Navnet Innstrand kan tyde på en gårddeling, i gammel tid, av "Strand". I eldre tid har det meste av gården trolig tilhørt Austrått-godset, men 1/2 spann tilhørte erkebiskopens gods, og ble makeskiftet til Austrått av Fru Ingerd.

Matriklen fra 1838 angir 10 bruk på Innstrand. Mens det i 1521 bare er 2 leilendinger og 2 husmenn, så steg antallet sakte, høyest i 1665 med 5 leilendinger og 2 husmenn. I århundret deretter, i 1740, oppgir en legdsrulle 5 leilendinger og 3 øde parter.

Bebyggelse utenom gårdsbruka kom langs veien ned mot Innstrandsjøen. Her på Ørland benyttes stedsnavnet pluss "sjøen", som betegnelse på stedet der lending for båter var og der oftest også nausta ble bygd. Ved Innstrandsjøen ligger ei stor steinblokk, den kalles "Andstein". En eldre informant kalte steinen for "Byttesteinen på Innstrand". Denne informanten antydet at dette var et gammelt handelssted, eller byttested, for naturalia.

Opplysninger om Innstrand finnes i Ørlandsboka, bind III, fra side 204.


Åpningssiden for matrikkelgården Innstrand
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag