kart over gården

Gården Småhaugan,
under matrikkelgården Døsvik.
G.nr. 77/2.

foto av gården

flyfoto av gården
foto av familie
foto av bolighus

I Austråtts jordebok står det i 1824 at Småhaugan var husmannsplass "under Døsviig". Det var Ole Jensen som brukte plassen da. I kirkeboka for Ørland er plassen nevnt tidligere enn det. Hans Tøkersen (1765-1813) og kona Ane Olsdatter (1775-1863) plasseres her. De fikk fem barn. Disse forsvinner herfra og derfor går vi til første eier av gården.

kart av gårdenkart av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Anton Nilsen (1823-?) kjøpte Småhaugan i 1854. Han kommer fra bruksnummer 6 i Døsvika og var gift 1852 med Lydia Estensdatter (1826-ca.1879) fra Ersvika. De fikk ingen barn. Anton Nilsen giftet seg andre gang i 1881 med Maren Sivertsdatter (1859-?) fra Orkdal. De fikk fem barn og deres sønn Oskar ble neste eier, barna var:

 1. Anton Ludvig f. 21.7.1882.
 2. Martin Odin f. 1885, døde som spebarn.
 3. Oskar Marius f. 27.7.1890, neste eier.
 4. Oline Marie f. 1893, døde i difteri i 1905.
 5. Anna Mathilde f. 1897, døde i kolerine i 1898.

For årene 1855, 1865 og 1875 er det oppgaver over besetning og utsæd:

185518651875
Hester111
Kyr434
Sauer626
Griser111
Bygg1/4 tønne1/2 tønne1/2 tønne
Havre3 tønne2 tønne3 tønne
Poteter2 tønne3 tønne3 tønne

Arealet var omlag 40 da på 1860-tallet. Bruket beskrives som lettbrukt og alminnelig godt dyrka.

Oskar A. Døsvik (1890-1973) overtok etter faren i 1934. Han var gift med Thora Beate Risvik (1906-1992) som datter av Augusta og Anton Risvik fra Stjørna. De fikk fem barn:

 1. Thoralf f. 4.9.1926, neste eier.
 2. Arne f. 24.3.1929, gift med Solfrid Fredagsvik fra Garten, foreldre til neste eier.
 3. Ingrid f. 13.1.1931, gift med Nils Hagen, bosted Drammen.
 4. Åsmund f. 14.5.1933, gift med Erna Fredagsvik fra Garten.
 5. Ole Martin f. 3.3.1938, døde 21.10.2006, gift med Kari Irene Skjærseth (1942-2024) fra Skjærstad på Austrått. De fikk to barn; Trine partner Torstein og Randi.

To år før Oskar Døsvik overtok gården ble fire parseller fradelt, det var bnr. 12, Vikvoll, bnr. 13, Haugvoll, bnr. 14, Breidablikk og bnr. 14, Breidablikk. For å øke inntektene ble en motorbåt innkjøpt, den fikk navnet Bjørnen. Med den fisket de sild og dreiv tidvis linefiske i Bjugnfjorden og ved Tarva. Det ble også fisket sei på snøre. Seien ble kjøpt av samvirkelaget på Uthaug. Senere hadde Thoralf Døsvik en åpen båt. Med den dreiv han laksnot ved Rogna i Døsvika.

Thoralf Døsvik (1926- ) overtok etter faren i 1955. Thoralf kjøpte til gården Stokksletta, bruksnummer 43 under Opphaug og senere bnr. 80, slik at arealet da ble på 110 da. Bnr. 43 var drevet av Thoralf Døsvik fra 1950, mesteparten av den gården var nydyrkning. Senere er mer jord kjøpt til, deriblandt bnr. 3, og arealet er nå på over 200 da. Bruksnummer 3 inngikk i bnr. 2 og ble slettet fra grunnboka. Thoralf Døsvik ble gift 4.2.1961 med Perly Kristiane Pettersen (1932- ) fra Grønnbakken, under Bakken. De ble skilt og fikk ett barn:

 1. Mai Liz f. 1961.

Thoralf Døsvik fikk senere ei datter:

 1. Andrine.

Thoralf Døsvik solgte i 1980 gården til sin brorsønn, Steinar Døsvik, sønn av Solfrid og Arne Døsvik.

Steinar Døsvik (1955- ) kjøpte gården i 1980, gift med Britt Eli Vikan Ramstad (1962- ) og paret har fire barn:

 1. Bente f. 13.10.1985.
 2. Inge f. 13.4.1987.
 3. Mari f. 1991.
 4. Anita f. 28.11.1994.

Opplysninger om gården Småhaugan finnes i Ørlandsboka, bind III, side 282.


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag