kart over gården

Gården Døsvik,
under matrikkelgården Døsvik.
G.nr. 77/4.

foto av gården

kart av gården
flyfoto av gården

Jon Andersen overtok som leilending her i 1836. Han ble også den første sjøleieren, med skjøte datert i 1854.

Jon Andersen (1805-1870) var gift med Gjertru Hansdatter (1811-1891) fra Ryggen. De fikk åtte barn:

 1. Marit f. 18.5.1836, gift med Ole Arntsen på Opphaug.
 2. Berit f. 6.1.1839, gift med Johan S. Døsvik på nabogården i Døsvika.
 3. Johanna f. 16.4.1841, gift med Johan Rasmussen fra Hovde.
 4. Gurina f. 1845 d. 1846 i kikhoste.
 5. Ane f. 15.3.1847, gift med Erik Eriksen fra Byneset.
 6. Sønn f. 1849, døde før dåpen.
 7. Hans f. 1851 d. 1852.
 8. Tøker f. 16.7.1854, neste eier.

Tøker Jonsen (1854-1907) overtok i 1873. Han var gift i 1875 med Marta Ludovika Ovesdatter (1853-1921) fra Hov. De fikk ingen barn, men hadde pleiebarn. Ved folketellinga i 1900 hadde to pleiebarn og ei tjenestejente:

 1. Aslaug Petersdatter f. 27.7.1891 i Trondheim, pleiedatter.
 2. Karl Frits Petersen f. 29.12.1893 i Trondheim, pleiesønn, ble eier av Innstrand.
 3. Marit Jakobsdatter Merkesnes f. 1883 i Hemne, tjenestejente.

Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet til ca 80 daa. Bruket er lettbrukt og godt dyrka. Av 3 tønner sådd havre avles det 24 tønner. I årene 1845 til 1875 hadde de 2 hester, mellom 4 og 8 kyr og omlag 12 sauer. De sådde 1 tønne bygg, 3-5 tønner havre og satte 3-5 tønner poteter. Arealet i 1957 blir oppgitt til 100 daa dyrka mark. De har da 2 hester, 8 kyr og 3 kalver, 2 griser, 2 sauer og 50 høns.

foto av gården
Gården Døsvik, nybygd etter 1968.

Ved folketellingen i 1910 er Johan Edvard Grøtan (1865-1953) ført som gårdbruker og husfar. Han var gift med Pauline (22.3.1865-?) fra Bjugn, ingen barn. Sammen med dem bor enka Marta Døsvik (1853-1921) og fem tjenestefolk/fosterbarn. De fem var:

 1. Johanna Melgaard f. 7.8.1894 fra Bjugn, tjenestepike, ugift.
 2. Aslaug Pettersen f. 27.7.1891 i Trondheim, tjenestepike.
 3. Karl Pettersen f. 29.12.1893 i Trondheim, fostersønn, ble eier av Innstrand.
 4. Paul Edvard Døsvik f. 29.9.1902, fra Melum, fostersønn, ble eier av Solheim og Aune.
 5. Tora Antonsdatter Risvik f. 23.2.1907 i Stjørna, fosterdatter.

Johan Edvard Grøtan var også snekker og vi finner ham i 1915 på gården Solheim.

Med Olaf Døsvik (1886-1969), som kjøpte bruket i 1915, kom ei ny eierrekke til gården. Han var gift med Marie Iversen (1888-1978) fra Hov. De fikk fire barn:

 1. Olaug f. 9.4.1915, gift med Petter Rasmussen, bor i Oslo.
 2. Thorleif f. 30.7.1916, neste eier.
 3. Marine f. 30.3.1919, gift med Thor Eriksen, bor i Oslo.
 4. Ivar f. 16.7.1923.

Thorleif Døsvik (1916-1997) overtok i 1966. Han var gift med Eivor Maith Eugenia Sahlgren (1925- ). De fikk seks barn:

 1. Rune Lenart f. 19.12.1945, gift med Sissel.
 2. Reidun Viola f. 31.5.1947, gift med Egil.
 3. Lillian Viveca f. 9.3.1950, gift med Odd Ugedahl.
 4. Rolf Jonny f. 2.11.1951, neste eier.
 5. Frank Olav f. 24.5.1959, gift med Aud.
 6. Harry Dagfinn f. 27.3.1963.

Rolf Jonny Døsvik (1951- ) overtok gården i 1972. Han ble gift med Evy Knudtsen (1955- ) fra Gjesingan. De fikk fem barn:

 1. Lena Marita f. 10.5.1988.
 2. Rita Helene f. 8.7.1989.
 3. Hege Beate f. 15.4.1991 i en West Land Seaking underveis til Regionssykehuset i Trondheim.
 4. Randi f. 1994.
 5. Et barn f. 31.5.1997 på Regionssykehuset i Trondheim.

Rolf Jonny Døsvik hadde et barn med Vigdis Jensen:

 1. Linda.

Opplysninger om gården Døsvik finnes i Ørlandsboka, bind III, side 287.


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag