kart over gården

Gården Døsvik,
under matrikkelgården Døsvik.
G.nr. 77/5.

kart over gården

flyfoto av gården
familie på gården
familie på gården
familie på gården
foto av gården
foto av gården

Bruket er skyldsatt i 1872 fra bnr. 4 med skyld 2.18 skyldmark. Dette var ei halvering av løpenummer 163, bnr. 4 var skyldsatt samme året fra lnr. 163.

Johan Sivertsen (1842-1925), som sønn av Sivert Sivertsen fra Orkdal, var første eier av bnr.5. Han giftet seg i 1870 med Berit Jonsdatter (1839-1924). Hun var nest eldste datter på lnr. 163. Derfor fikk Berit og Johan halvparten av farens gård. Berit og Johan fikk fire barn:

 1. John f. 23.07.1870, neste eier.
 2. Gusta f. 1872, døde i 1874.
 3. Gusta f. 1875, døde i tæring i 1896.
 4. Marie f. 11.05.1878, gift med mølleren Jens P. Nilsen på Dalebakken.

Ei søster av Johan Sivertsen, Maren Sivertsdatter (1859-?)), kom senere til Døsvika som taus og hushjelp hos sin bror. Hun ble gift med Anton Nilsen som bodde på Småhaugan i Døsvika.

I 1875 har de hest, 5 kyr, 4 sauer og gris. De sådde 3/4 tønne bygg, 1/2 tønne havre og satte 4 tønner poteter.

John Døsvik (1870-1913) overtok etter faren i 1902 og fikk skrevet skjøte i 1906 med kårkontrakt til foreldrene. Han var gift i Ørland kirke 20. januar 1898 med Johanna Pedersdatter (1873-1965) fra gården Berg. De fikk to barn:

 1. Gustav Arthur f. 11.06.1898, døde 28.8.1917, 19 år gammel.
 2. Johan f. 16.06.1904, døde 6.3.1930, bare 25 år gammel. neste eier fra 1926, han solgte bruket i 1929 til neste eier.

John Johansen Døsvik reiste til Amerika i 1892 og arbeidet på et sagbruk. Han returnerte Norge i 1895 og giftet seg tre år senere. Familien var plaget med tuberkulose, noe også han døde av i 1913. Johanna Døsvik giftet seg opp i 1915 med enkemannen Andreas Møllegård, (1870-?) gårdbruker fra Bjugn, de fikk ingen barn.

Johan Johnsen Døsvik (1904-1930) fikk tilskjøtet gården i 1926, han giftet seg 9. mai 1929 med Hilda Johanne Vorpvik f.14.2.1905 fra Råkvåg i Stjørna. Hun hadde vært taus hos Andrea Lund på Ytre Uthaug. De fikk ett barn:

foto av gården
foto av gården
 1. John f. 13.7.1929, gift, bosted Rykkin, Bærum.

Johan Døsvik hadde før giftemålet et barn med Nelly Andine Jensen Nervik (1909-1929) fra Ervika i Bjugn:

 1. Jenny Marie f. 1.9.1926 d. 13.7.2012, mora hennes døde av tuberkulose og hun ble oppfostret hos mormora Margrete Jensen. Jenny Marie Nervik ble gift og hadde, etter noen års arbeid i Sverige, arbeid i Oslo, siste bosted Ryen i Oslo.

Hilda Døsvik og sønnen John flyttet i 1930 til hennes mor i Vorpvikan, like utafor Råkvåg sentrum, der vokste John Døsvik opp.

Karl Oluf Gjul (1895-1969) fra Jøssund kjøpte bruket i 1929. Han var gift med Martha Melum (1898-1983). De fikk seks barn:

 1. Oddvar f. 1916, eier av Østvik.
 2. Gyda f. 23.6.1918, gift med Sverre Rabban fra Rabban.
 3. Ilma f. 1922.
 4. Karl Magnar f. 1924, neste eier.
 5. Eldbjørg f. 25.4.1930, døde 7.1.2023, gift med Einar Ophaug, på Opphaugsgården.
 6. Svanhild f. 1936.

I 1949 hadde de 2 hester, 7 kyr, gris, 2 sauer og 32 høns. I 1957 oppgis arealet til 85 daa dyrka mark. De hadde 3 hester, 10 storfe, 4 griser, 2 sauer og 80 høns.

Karl Magnar Gjul (1924-2010) overtok etter foreldrene. Han var gift med Elsa Skaret f. 1936. De har tre barn.

foto av gården foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården Døsvik finnes i Ørlandsboka, bind III, side 289.


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag