kart over gården

Gården Døsvik,
under matrikkelgården Døsvik.
G.nr. 77/6.

foto av gården

>
foto av gården
foto av gårdbruker
foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården
flyfoto av gården

Nils Andreassen (1793-1861) fra Ervika overtok her i 1825 og ble brukets første sjøleier med skjøte fra 1855. Han var gift med Olava Larsdatter (1800-1855) fra Hov. De fikk åtte barn:

 1. Anton f 1824, eier av Småhaugan.
 2. Maren f. 1825, gift med Elias Eriksen på Røstad.
 3. Lars f. 1829 d. 1837.
 4. Gabriel f 1832, ble husmann under farsgården.
 5. Elias f 1835, neste eier.
 6. Lars f. 1837 d. 1838.
 7. Nils Olaus f. 1839.
 8. Nikoline f. 1834, gift med Jørgen Arntsen på Opphaug.

For årene 1845, 1855, 1865 og 1875 er det oppgaver over besetning og utsæd:

1845185518651875
Hester2223
Storfe65711
Småfe10121618
Griser1112
Bygg1 tønne1 tønne1 tønne1 tønne
Havre6 tønner5 tønner3 tønner2 1/2 tønner
Poteter3 tønner5 tønner5 tønner5 tønner

Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir brukets dyrkede og dyrkbare areal til ca 95 daa.

Elias Nilsen (1835-1912) overtok bruket i 1861. Han var gift med Elen Marta Mikalsdatter (1843-1889) fra Bjugn. De fikk åtte barn.

 1. Nils Andreas f. 1868, neste eier.
 2. Anne Marie f. 1870, gift med Henrik Larsen Hoøen på Hoøya.
 3. Ole Edvard f. 1873 d. 1897.
 4. Anne Oline f. 1875.
 5. Anton Ludvig f. 1878, bruker av Vollan.
 6. Gusta Marcelie f. 1881.
 7. Emil Hermann f. 1885.
 8. Paul Luton f. 1887 d. 1887.

Eldste sønn ble neste eier. Nils Andreas Eliassen (1868-1948) overtok i 1907, gift med Antonette Sofie Antonsdatter (1866-1940) fra Ørsleiet, de fikk ingen barn.

Einar Døsvik (1915-1997) overtok bruket i 1942. Han er sønn av Anne og Anton Døsvik på gården Vollan. Einar var gift med Hanna Margrete Bakken f. 1920 fra Utheim. De fikk ett barn:

 1. Erna Helene f. 6.11.1944, død 12.4.2022, bisatt Ørland kirke 26.4.2022, neste eier.
Erna Helene Grande (1944-2022), er i 2002 eier av gården, gift med Steinar Grande (1943-1991) på Hårberg, to barn:

 1. Svein Einar, f. 28.6.1969, gift med Linda.
 2. Torbjørn, partner Monika.

Svein Einar Grande (1969- ), sønn av Erna Grande (1944-2022) og Steinar Grande (1943-1991), ble neste eier. Han er gift med Linda.

Einar Døsvik kjøpte bnr. 1 i 1971. Han slo sammen begge gårdene og benyttet bnr. 1 på på hele arealet. Bnr. 6 ble fjernet fra grunnboka.

I 1949 hadde de 2 hester, 7 kyr og 3 ungdyr, sau og 20 høns. I 1957 oppgis arealet til 83 daa dyrka mark. De hadde 3 hester, 7 kyr og 5 ungdyr, gris, sau og 50 høns.

Gården ble igjen solgt og tunet, med b.nr. 49, ble solgt i 2017.

flyfoto av gården foto av gården foto av gården foto av meieriet

Opplysninger om gården Døsvik finnes i Ørlandsboka, bind III, side 292.


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag