kart over gården

Gården Vollan,
under matrikkelgården Døsvik.
G.nr. 77/8.

flyfoto av gården

flyfoto av gården
flyfoto av gården
flyfoto av brudepar

Vollan er skyldsatt fra bnr. 6 i 1904. Anton Ludvig Eliassen (1878-1970) fra Døsvik er brukets første eier med skjøte fra 1907. Han var gift med Anne Døsvik (1886-1978) fra Østre Døsvik. De fikk sju barn:

  1. Elisabeth f. 10.12.1912, gift med Leif Indstrand, på Innstrand.
  2. Arvid f. 30.1.1914 døde 8.3.2007, neste eier, fra 1951.
  3. Einar f. 29.12.1915 døde 14.5.1997, var eier av bnr. 6.
  4. Aslaug f. 1918 døde 1918, døde 6 uker gammel.
  5. Ole f. 1920 døde 1994, gift med Olaug, bodde i Trondheim og var handelsmann ved Jonsvatnet.
  6. Gunnar f. 20.11.1921, bor i Bjugn.
  7. Aslaug Marine f. 19.4.1923 gift med Odd Moen.

I 1939 kjøpte Anton Døsvik bruket Vollheim, gnr. 80 bnr. 63 fra bnr.1 på Opphaug. Eiendommene har til sammen et areal på ca 110 daa. Besetninga i 1957 oppgis til hest, 8 kyr, 4 kalver, 2 griser, 3 sauer og høns.

Arvid Døsvik (1914-2007), sønn av Anna og Anton Døsvik, overtok i 1951.

Rune Hovde kjøpte bruket i 2008.

Fjøs og våningshus brant ned og nye bygninger er satt opp.

foto av familien på gården foto av familien på gården foto av familien på gården foto av familien på gården foto av familien på gården
foto av gården foto av gården foto av gården foto av gården

Opplysninger om gården Vollan finnes i Ørlandsboka, bind III, side 298.


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag