kart over gården

Gården Vikvoll,
under matrikkelgården Døsvik.
G.nr. 77/12 og 37.

foto av gården

Vikvoll er skyldsatt fra bnr. 2 i 1932, eiendommen var på 4 daa. Kjøperen var snekker Kåre Kristiansen Vik (1907-1984) fra Uthaug. Han var gift med Borghild Dahle (1904-1983) fra Trondheim. De fikk tre barn:

foto av gården
Flyfoto fra først på 1950-tallet.
  1. Astri f. 1932, gift Johansen.
  2. Borgny f. 1936, gift med Arne Vesthagen (1932-1998).
  3. Anna Lise f. 1943 gift Sandberg.

Eiendommen ble i 1986 solgt til Karl Astor Wenes.

Opplysninger om gården Vikvoll finnes i Ørlandsboka, bind III, side 284.


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag