kart over gården

Gården Haugvoll,
under matrikkelgården Døsvik.
G.nr. 77/13 og 20.

foto av gården

Haugvoll er skyldsatt fra bnr. 2 i 1932, eiendommen var på 15 daa. Kjøper var Kolbjørg og Reidar Johnsen. I 1948 overdras eiendommen til Henry Johnsen (1932- ) og i 1956 til Arne Myhre (1923-?). Arne Myhre var gift med Julie Lovise Johnsen (1918-2001). De fikk tre barn:

foto av gården
Flyfoto fra først på 1950-tallet.
  1. Arvid f. 25.7.1947 d. 18.10.2008, gift med Greta Lysøbak fra Rabban på Innstrand.
  2. Ivar f. 26.11.1948 d. 11.12.1993, gift med Oddny og bodde i Klæbu.
  3. Solfrid f. 11.1.1950, gift med Oddvar Djupedal.

Jorda forpaktes av brukeren på bruksnummer 2, Småhaugan.

Opplysninger om gården Haugvoll finnes i Ørlandsboka, bind III, side 284.


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag