kart over gården

Villatomt,
under matrikkelgården Døsvik.
G.nr. 77/17.

foto av gården

foto av gården
foto av gården

Etter at Signe og Herlaug Døsvik giftet seg i 1944 flyttet de i 1945 inn i denne brakka som sto igjen etter krigen. Brakka var bygd bak fjøset på bnr. 7, og sto på jorda til Petter Døsvik. Signe Edel var født 4.2.1922 som datter av Ella Ottersbo og Johannes Jakusen, begge bodde i Trondheim. Signe ble fostret hos Bernt Karlseng på Karlseng fra seks ukers alder. Hun døde i oktober2007.

De bygde villaen i 1947. Dette var ei tid med rasjonering på bygningsmaterialer, Nord-Norge skulle bygges opp først etter at Finmark var brent av tyskerne. Byggetillatelse ble ikke gitt, men de fikk tillatelse til å reparere brakka.

Nå gjorde Herlaug som så mange andre på den tiden, han benyttet materialene og sementen han skulle reparere brakka med til grunnmur på et nytt hus. På flyplassen ble planken fra landingsområdet fjernet. Herlaug fikk kjøpe så mye at han planket opp villaen på grunnmurene. Flyplassen var bygd av tre-tomms plank på lengder av 1.80 og 1,15 meter. Planken var spikret sammen med 6-tommers spiker. Spikeren ble gjenbrukt under opplankingen av huset, annen spiker var ikke å få kjøpt. Brakka ble også revet og lemmene fra denne ble til tro. Det som måtte kjøpes via en annen person, som hadde byggetillatelse, var taksperrene. Dermed var huset reist, men uten ytre kledning, med bare tjærepapp som dekket vegger og tak.

"Det var ikke som nå, nei", bemerket Signe, "at hele huset skal være innredet med all ting før en flytter inn".


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag