Løpenummer 163


Først på 1770-tallet ble Døsvik delt i fire bruk. På løpenummer 163 finner vi Ola Nilsen (1745-1785). Han kom fra nabobruket, lnr. 164, og var gift med Gjertru Andersdatter (1749-1826) fra Opphaug. De fikk fire barn:

 1. Anders f. 1778, gift med Elen Hansdatter. De havnet på Opphaug.
 2. Nils f. 1780, gift med Marta Pedersdatter fra Ørsleie.
 3. Jon f. 1782, gift med Lussi Pedersdatter. De havnet i Ervika.
 4. Iver f. 1784, bruker fra 1817.

Da Ola Nilsen døde oppgir skiftet hest, 3 kyr og 1 kalv, 1 vær - 2 sauer og 2 lam, 3 geiter og 3 kje. Av sjøredskaper nevnes 1 seksring med segl, 2 torskegarn og 6 sildegarn.

Gjertru Andersdatter giftet seg andre gang med Tørris Tørrissen (1758-1826) fra Fjøsholmen på Uthaug. De fikk ingen barn.

Iver Olsen (1784-1857) overtok bruket i 1817 og hadde det fram til 1836. Da finner vi ham som husmann med jord under bnr. 4. Iver var gift to ganger, første gang med Kirsten Johansdatter (1785-1829) fra Sauvika på Hoøya. De fikk fem barn:

 1. Gjertru f. 1813, gift med Jakob Ingebrigtsen i Kalvå.
 2. Johan f. 1815, dro til Trondheim i 1839.
 3. Marta f. 1817, dro til Trondheim i 1839.
 4. Anne Lorentse f. 1820 d. 1826.
 5. Olava f. 1824, gift med Ingebrigt Larsen fra Sandvika i Meldal. De flyttet dit etter giftemålet, men kom senere tilbake til Ørland som husmannsfolk på Hårberg.

Da Kirsten døde i 1829 oppgir skiftet 2 hester, 2 kyr, 2 kviger, 1 okse, 3 værer og 5 sauer, samt gris. De har fortsatt en gammel seksring med tilbehør, 2 torskegarn og 8 sildegarn.

Ivar Olsen giftet seg andre gang med Karen Andersdatter fra Sæter. De fikk fire barn:

 1. Nils f. 1831, gift med Berit-Anna Bengtsdatter fra Rissa.
 2. Ole f. 1833, dro i 1862 til Åfjord.
 3. Johan Kristian f. 1837, gift med Marta Andersdatter fra Hitra prestegjeld.
 4. Jon f. 1840, gift med Olava Margrete Olsdatter fra Åfjord.

I 1865 oppgis besetningen på Iver Olsens husmannsplass til 1 ku og 4 sauer, utsæden til 1/4 tønne bygg, 1 tønne havre og 1 tønne poteter.

Herfra skylddeles bnr. 4 og 5, i 1852. Før det ble bnr. 2 skyldsatt som en del av lnr. 163.

Opplysninger om gården Døsvik finnes i Ørlandsboka, bind III, side 286.


Åpningssiden for matrikkelgården Døsvik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag