kart av bygningene

Gården Berg,
under matrikkelgården Berg.
G.nr. 78/1.

foto av bygningene

På dette bruket kan vi føre en slektssammenhang tilbake til første halvdel av 1700-tallet. Dette var løpenummer 166 a av Berg.

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
Bombekrater i 1940.

Maren Gabrielsdatter (1719-?) og Johan Johansen (?-1772) bodde her. De var gift i 1742 og fikk åtte barn. De hadde 5 kyr og 2 hester foruten 4 sauer. De dreiv sjøen og hadde 10 sildegarn. Deres nest yngste sønn overtok gården etter foreldrene. Barna var:

 1. Datter f. 1743 d. 1743.
 2. Gabriel f. 1745 d. 1752.
 3. Elen f. 1747 d. før 1752.
 4. Jon f. 1748 d. 1748.
 5. Elen f. 1752, gift med Ola Kristoffersen på Strand i Bjugn.
 6. Katrina f. 1755, gift med Erik Andersen på Røstad, deretter med Ola Nilsen på Hov.
 7. Johan f. 1758, neste bruker.
 8. Gabriel f. 1761 d. 1782.

Johan Johansen (1758-1829) overtok etter faren. Han giftet seg med Marit Persdatter (1753-1780) fra Grande og de fikk ett barn: Maren f. 1780. Kona døde etter fødselen og Johan giftet seg andre gang med Ingeborg Eriksdatter (1756-1801) fra Hitra. De fikk fire barn:

 1. Johan f. 1784 d. 1784.
 2. Kassi f. 1786, gift i 1810 med Nils Olsen på Skalandet.
 3. Johan f. 1790 d. 14.3.1823.
 4. Elen f. 25.9.1795, gift med Klaus Jensen på Røstad.

Etter at Ingeborg døde i 1801 giftet Johan seg tredje gang med Sissel Sveinsdatter (1771-1843) fra Refsnes. De fikk også fire barn og deres eldste sønn ble neste bruker. Barna var:

 1. Anders f. 27.1.1808, neste bruker.
 2. Gabriel f. 26.7.1809, han omkom ved Bud i Romsdal 13.7.1839.
 3. Kristian f. 19.7.1813, drukna sammen med broren Gabriel, begge bleiv på Hustavika.
 4. Gisken Sofie f. 6.10.1816, gift med Kristian Eriksen på Røstad.

Besetninga i 1803 var hest, 4 kyr og 4 småfe. Arealet var ca. 90 da, av dette var 5 da torvmyr og 10 da udyrka utmark.

Anders Johansen (1809-1884) var den første sjøleieren. Han kjøpte bruket i 1834 og giftet seg i 1833 med Karen Pedersdatter (1809-1890) fra Innstrand. De fikk fem barn:

 1. Johan Arnt f. 29.9.1833 d. 7.2.1852 i nervefeber.
 2. Peder f. 14.7.1835. han fikk fradelt eget bruk, Berg.
 3. Nils f. 14.9.1838, neste eier.
 4. Kristian f. 9.9.1843, eier fra 1869.
 5. Anne Sofie f. 18.3.1846, gift i 1869 med Martin Kristoffersen fra Rissa, bosted Berg.

Nils Andersen (1838-?) ble neste eier. Han eide gården mellom 1866 og 1869, deretter reiste han til Amerika med kona Trine Jakobsdatter (1837-?) fra Ørsleiet og sønnen Johan, som ble prest i Amerika.

Kristian Andersen Berg (1843-1909), bror av Nils, kjøpte bruket i 1869. Han ble gift med Oline Mattiasdatter (1851-1940) fra Hovde, de fikk 12 barn:

 1. Anna Pauline f. 17.9.1870.
 2. Albert f. 12.8.1872, han reiste til Amerika i 1892 og var gift to ganger.
 3. Karen f. 16.4.1874 d. 19.6.1944, ugift.
 4. Oskar Kristian f. 25.2.1876, gift i 1897 med Marta Mekkiasdatter fra Vik. De utvandret til Amerika.
 5. Johan Meier f. 2.5.1878, emigrerte til Amerika og var gift to ganger.
 6. Martin Anfeldt f. 16.7.1881, gift med Bine Johansen, bosted Trondheim.
 7. Trine Nilsine f. 26.3.1878, gift med Engelhardt Johansen i Bjugn.
 8. Josef Magnus f. 12.6.1886, emigrerte til Amerika, han var gift.
 9. Olaf Kato f. 12.6.1886, emigrerte til Amerika, han var ugift.
 10. Inga Lorine f. 8.9.1888 d. 13.10.1896.
 11. Birger f. 20.7.1891, neste eier.
 12. Petter Thorleif Charles f. 9.2.1896, bruker av gården Austheim på Austrått.

Birger Kristiansen Berg (1891-1980) overtok i 1916. Han giftet seg første gang i 1926 med Margot Ludvikke Brandvik (?-?) fra Bjugn. De fikk ett barn:

 1. Bjørg f. 4.6.1926, gift i 1951 med Anders Ødegård fra Røros, bosted Gjøvik.

Birger Berg hadde fra før en sønn med Jette Tysbotten fra Bjugn:

 1. Trygve f. 26.8.1913, gift i 1946 med Fredrikke Charlotte Olsen og bosted Levangernesset.

Ekteskapet ble oppløst og Birger Berg giftet seg andre gang med Klara Tørum (1913-1995) fra Oksvoll, de fikk to barn:

 1. Oddvar Kristian f. 20.9.1936 d. 7.1.2018, neste eier.
 2. Knut f. 27.1.1848, gift i 1973 med Åse Irene Klefstad f. 1951, bosted Brekstad.

Oddvar Berg (1936-2018) overtok gården med skjøte 1.5.1966. Med i handelen var b.nr. 12, ei stripe ved Lerbern, parallelt med veien, tilsammen var arealet 78 da. Oddvar Berg var gift to ganger, 1. gang i 1962 med Eldrid Odinsdatter Sørvik (1943- ), skilt. De fikk ett barn:

 1. Arnstein f. 12.3.1962, bosted Oslo.

Oddvar Berg fikk barn med Elisabet Ysland fra Lensvik:

 1. Solveig Anita Ysland f. 12.1.1965, samboer med Knut Aune på Aune på Rønne.

Oddvar Berg fikk en sønn:

 1. Arve med partner Gunn Ingrid. Sønnen Arve var Oddvars eldste barn.

Oddvar Berg giftet seg andre gang i 1966 med Edel Marie Ellingsen f. 11.11.1941, døde 8.2.2023, fra Fevåg. De fikk seks barn:

 1. Gunhild Sofie f. 29.9.1966.
 2. Odd Einar f. 26.10.1968, døde 28.2.2020.
 3. Kjartan f. 21.11.1969.
 4. Svein Olav f. 27.11.1970, gift 23.7.2011 med Anne Haugen.
 5. Bjørn Åge f. 27.11.1970.
 6. Tone Merete f. 26.9.1974.

Oversikt over de som bodde på denne gården, finner du i Ørlandsboka, bind II, side 384.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag