kart av bygningene

Gården Korsvadet,
under matrikkelgården Berg.
G.nr. 78/2.

kart av bygningene

Navnet på denne gården, Korsvadet, har avstedkommet flere fortolkninger. De fleste er enige om at delen "kors" kan ha noe med formen kors å gjøre, mens delen "vad" nok viser til et vadested. Det kan ha vært et kors eller krusifiks her, eller ettersom en del av gården var tidligere eid av Vik, kan kirka på Vik ha vært jordeier og derav "kors".

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Gården ligger ved to bekker, eller elver, og begge måtte forseres skulle en bevege seg øst - vest. Magne Balsnes fortalte i et intervju at under grøfting fant de spor etter en kanal mellom elvene, en kanal som kunne ha ledet vann til Balsneselva for å øke vannføringa til mølla som sto der. Slik kunne det blitt et kors av bekkene og kanalen og dermed delnavnet "kors".

Korsvadet besto av løpenummer 166B fra Berg og løpenummer 169B fra Vik. Bruket er skyldsatt i 1853. Gården fikk i den nye matrikkelen gårdsnummer 78 (178), bruksnummer 2, altså under Berg og ligger således merkelig plassert, som ei øy mellom matrikkelgårdene Hov, Røstad og Austrått.

Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, skriver at husmannenAnders Olsen fra Orkdal satt her og antyder senere flytting til Salseggen under Vik. Han kom utover med familie, Inge Rian nevner to barn:

 1. Elisabeth f. 1831 i Orkdal, gift med første eier.
 2. Anders f. 1844, eier av Salseggen på Vik.

Andres Rasmussen (1819-1902) og Elisabeth Andersdatter (1831-?) var brukets første eiere. Han kom fra Vollan på Eidet i Bjugn. De giftet seg 7.10.1865 og fikk tre barn og eldste datter ble gift med neste eier. Barna var:

 1. Regina f. 16.1.1853, gift med Hans Iversen Aalbu, neste eiere.
 2. Ane Rebekka f. 20.2.1862 død 15.3.1865 i skarlagensfeber.
 3. Dødfødt sønn f. 6.10.1871.

Anders Rasmussen var også smed. Besetningen var på det meste 2 hester, 8 kyr og 12 sauer.

Hans Iversen Aalbu (1851-?) kom fra Oppdal og giftet seg med Regina Andersdatter (1853-1888). De fikk to barn:

 1. Jørgine Hansdatter f. 25.9.1875, gift med neste eier.
 2. Anna Josefine f. 26.6.1878, døde i Hemne 21.6.1962. Hun var gift med John Mathiassen Sagdahl.

Hans Iversen fikk hjemmel på bruket i skiftet etter kona i 1890. Han giftet seg andre gang med Marit Andersdatter (1857-?) fra Mikkelhaugen. De fikk ett barn:

 1. Hanna Marie f. 23.5.1891.
foto av eierne
Jørgine og Anders Hoff
foto av eier
Anna Ovedie
foto av eier
Lossius Traasdahl

Jørgine Hansdatter (1875-1932) og Anders Ovesen Hoff (1865-1943) fra Hov fikk skjøte på gården i 1899. De fikk tre barn og igjen var det ei datter som giftet seg med neste eier. Barna var:

 1. Hans Reidar f. 4.3.1900.
 2. Anne Ovedie f. 6.10.1902, død 3.2.1984, gift med Søren Lossius Traasdahl f. 11.3.1903 d. 11.1.1970, neste eiere.
 3. Arthur f. 30.10.1912 d ød 5.12.1935.

Anna Ovedie (1902-1984) ble gift 1933 med (Søren) Lossius Traasdahl (1903-1970). Han var sjømann, sønn av presten i Ørland. De bodde i en villa på Hov, i Opphaug sentrum. Bygningen huset telefonsentralen til Ørland Bjugn telefonsamlag og Anne Ovedie var med og betjente den. Lossius Traasdahl fikk en øyesykdom og ble blind.

De hadde forpaktere på gården; Bjørg og Jakob Eidsaune mellom 1949 og 1985 de hadde to barn:.

 1. xx.
 2. xx.

Magne Hoff (1927- ) kjøpte gården i 1986 og jorda er slått sammen med gården Hov, som hadde samme eier, og bruksnummer 2 under Berg er strøket fra matrikkelen. Se videre på Hov.

De eldste husa som står på gården ble bygd i 1908.

Oversikt over de som bodde på denne gården, finner du i Ørlandsboka, bind II, side 389.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag