kart av bygningene

Gården Berg,
under matrikkelgården Berg.
G.nr. 78/3.

foto av bygningene

Dette bruket ble fradelt Berg i 1865. Det var sønnen på gården som fikk fradelt denne parten fra farsgården. Sønnen var Peder Andersen (1835-?) som ble gift med Regine Sveinsdatter (1833-?) fra Ervika. De fikk seks barn og sønnen Johan Arnt overtok etter foreldrene i 1902. Barna var:

foto av bygningene
foto av bygningene
 1. Karen Sofie f. 14.10.1858 d. 13.6.1859.
 2. Anton f. 12.9.1860 d. 10.3.1888 i tæring.
 3. Johan Arnt f. 29.1.1863, neste eier.
 4. Peter Robert f. 12.6.1866.
 5. Karen Sofie f. 15.2.1869, gift i 1900 med Nils Ovesen på Rabban på Innstrand.
 6. Johanna f. 25.7.1873, gift med John Døsvik (1879-?) på Døsvik.

10 år etter fradelings, i 1875, hadde bruket ett føll, 2 kyr og 1 ungdyr samt 7 sauer. De sådde bygg og havre og satte 4 tønner poteter.

Johan Arnt Berg (1863-?) giftet seg 31.8.1899 med Klara Alette Andersdatter (1875-?) fra Austråttaune og de fikk to barn:

 1. Peder f. 12.7.1900, neste eier.
 2. Anders f. 6.5.1903, gift med Petra Hestmo fra Steinsdalen i Osen kommune. Han satte i 1924 opp et verkstedlokale med Jørgen Gjelvold på farsgården og fikk i 1929 fradelt hustomt, b.nr. 18.

Peder Berg (1900-?) overtok gården etter faren i 1927. Han var gift med Alida Margrethe Aamdal (1899-?) fra Batnfjordsøra, de fikk tre barn:

 1. Klara f. 19.6.1928, gift med bosted Oslo.
 2. Inger f. 6.3.1932, gift med Hans Ratdahl fra Opphaug.
 3. Johan Arnfinn f. 29.10.1939, døde 20.11.2020, neste eier.

(Johan) Arnfinn Berg (1939-2020) overtok i 1968. han ble gift med Anna Kristine Selbæk fra Lensvik. De fikk tre barn:

 1. Per Johan f. 20.7.1964, eier av Rabban på Innstrand, partner Susan.
 2. Arnfinn f. 28.10.1966, partner Petty.
 3. Erik f. 6.1.1970.

Oversikt over de som bodde på denne gården, finner du i Ørlandsboka, bind II, side 391.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag