kart av bygningene

Gården Berg,
under matrikkelgården Berg.
Tidligere løpenummer 170
Nå del av g.nr. 78/4.

foto av bygningen

Her finner vi brukere tilbake til 1736. Det var to løpenummer som ble slått sammen, no 167 og 170, til det som til sist skulle bli bruksnummer 4. Dette var embetsgård og ble kjøpt av krigsråd Holtermann. Han solgte videre i 1846 til Opplysningsvesenets Fond som var eier fram til 1963, da gården igjen kom over i privat eie.

Dette kapitlet skal omhandle løpenummer 170. Vi kan ikke avgjøre hvor bygningene på denne gården var, kartet over markerer tunet til bruksnummer 4. Ved siden av l.nt. 167 lå l.nr. 168, det senere b.nr. 1. Muligens lå l.nr. 170 et godt stykke fra l.nr. 167 og l.nr. 170's bygninger kan ha ligget langt unna b.nr. 4's bygninger. For familiene følger vi de opplysningene forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, skrev om "Skrivargården"

Ola Jonsen leide 1/2 spann i Berg til 1780. Så kom Ola Olsen og leide fram til 1782.

Per Evensen (1755-1785) overtok leia i 1782. Han kom fra Rusaseter og var gift med Maren Persdatter (1745-?) fra Opphaug, de fikk fire barn:

 1. Marta f. 1775.
 2. Elen f. 1777.
 3. Ragnhild f. 1780.
 4. Per f. 1782 d. 1785.

Gården fødde hest, 2 kyr og 1 sau.

Neste bruker av gården Berg ble Ola Svendsen Krokdal (1750-1845) fra Orkdal. Han var gift med Marta Olsdatter (1758-1834). De fikk fem barn.

 1. Dødfødt tvillingpar i 1792.
 2. Dødfødt tvillingpar i 1792.
 3. Dødfødt barn i 1793.
 4. Marit f. 16.4.1795, gift med Jakob Jensen, neste bruker.
 5. Gisken f. 22.4.1798 d. 20.5.1814.

Jakob Jensen overtok (1793-?) fra Innstrand overtok som leilending i 1834. Han var gift 8.9.1816 med Marit Olsdatter (1795-?). De fikk fem barn:

 1. Jens f. 14.8.1817.
 2. Marta f. 11.12.1821 d. 14.8.1822.
 3. Ane Marta f. 26.1.1825, gift 1844 med Kristiffer Jensen på Eidsaunet.
 4. Ole f. 23.4.1828, gift med Malena Nilsdatter på Innstrand.
 5. Anders f. 27.5.1835, gift 1862 med Mette Sofie Hansdatter fra Fevåg.

Da bruket gikk inn i skrivargården, flytta familien til Innstrand og ble gårdbrukere der.

Oversikt over de som bodde på denne gården, finner du i Ørlandsboka, bind II, side 406.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag