kart av bygningene

Husmannsplassen Kleivan,
under Skrivargården g.nr. 78/4
på matrikkelgården Berg.

kart av bygningene

Gårdsbygningene på denne husmannsplassen lå nord for veien over Kleivan mellom Ryggen og Berg. Husene ble revet etter 1965. På kartet fra 1969 sees grunnmuren av fjøset.

foto av husmannsplassen Kleivan
foto av husmannsplassen Kleivan
foto av husmannsplassen Kleivan
foto av bygningene

Den første bruker av plassen, som vi kan finne, kom fra Meråker. Det var Ola Guttormsen (1817-1885), han kom til Ørland i 1840 for å gå i tjeneste. Han var smed. Ola ble gift med Karen Nilsdatter (1817-1894) fra Skalandet på Røstad i 1849. De fikk ni barn, yngste sønn Guttorm, overtok plassen etter foreldrene.

 1. Gunerius f. 1849, døde i meslinger i 1862.
 2. Nils Andreas f. 1850.
 3. Marie f. 1852. Hun dreiv landhandel sammen med Marit Aalbu. Hun hadde datteren Gyda Nilsine f. 23.9.1883 med Johan Martin Thoresen fra Utstrand. Marie døde ugift i 1932.
 4. Karen Sofie f. 1854, gift med Ole Hanger, lærer i Trondheim.
 5. Ove Kristian f. 1856, gift med Anna Kristine Johansdatter fra Uthaug. De hadde landhandel på Uthaug.
 6. Ane f. 1858. Hun bodde på Berg, senere på aldersheimen på Opphaug, døde ugift i 1945.
 7. Edvard f. 1860, døde av gul-feber i Egypt i 1883.
 8. Guttorm f. 1862, døde i difteri 1863.
 9. Guttorm f. 1864, neste husmann.

Ole Guttormsen hadde også sønnen Elias f. 17.6.1847 med pige Edrikka Christensdatter fra Austrått. Han ble bruker av Hoøya. Elias Øiens etterkommere har ment at en fra familien Holtermann var barnefaren, men at farskapet ble solgt, en ikke uvanlig hendelse for personer med posisjon i samfunnet.

Husmannsplassen Kleivan var ingen liten plass og den lå vakkert til med utsikt over Bjugnfjorden. Plassen fødde i 1865 2 kyr og 4 sauer. De sådde 3 ottinger bygg, 1.5 tønne havre og satte 3 tønner poteter.

Guttorm Berg (1863-1940) ble husmann etter faren med kontrakt. Han giftet seg med Mette Kristianne Hansdatter (1866-1958) fra Kroken på Austrått. De fikk også ni barn. Deres yngste sønn, Sverre Hartvig, ble boende på plassen til han døde i januar 1965. De hadde også ei datter, Åsta Sofie som ble boende på Kleivan, hun var gift med Johan Eliassen Grande fra Beian, de fikk 5 jenter. Åsta og Johan hadde heimen sin på andre siden av veien og nesten helt på toppen av Kleivabakken. Barna til Mette og Guttorm Berg var:

 1. Olga Hansine f. 30.4.1891 d. 12.2.1945, gift med Anton Nervik, åtte barn.
 2. Dagny Konstanse f. 5.9.1893 d. 20.9.1983, gift med Ragnvald Melhus, sju barn.
 3. Ole f. 17.9.1895 d. 28.10.1956, gift med Astrid Hegge, tre barn.
 4. Gudrun f. 2.10.1897 d. 1938, gift med Helmer Hansen, fire barn.
 5. Borghild f. 14.2.1900 d. 16.2.1972, gift 6.6.1930 med Ludvik Karlsen på Uthaug, to barn.
 6. Hans Kristian f. 24.10.1902 d. 11.10.1939, ingen barn.
 7. Asta Sofie f. 23.4.1905 d. 28.2.1984, gift med Johan A. Grande, fem barn, bosted Haugli.
 8. Dødfødt sønn 30.8.1907.
 9. Sverre Hartvig f. 17.4.1910 d. 24.1.1965, ingen barn.
foto av Guttorm Berg foto av Guttorm Berg foto av Guttorm Berg foto av Mette Berg foto av Mette og Guttorm Berg foto av familien Berg

Oversikt over de som bodde på denne husmannsplassen Kleivan, finner du i Ørlandsboka, bind II, side 409.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag