kart av bygningene

Gården Berg,
under matrikkelgården Berg.
G.nr. 78/5.

foto av bygningene

På denne gården kan vi følge brukere tilbake til ca. 1770. Som ellers på Ørland i denne tiden satt det leilendinger her som ernærte seg av jorda og sjøen. Tunet på gården ligger på et høydedrag på Berg, jorda ble i 1803 opplyst å være våtlendt, den strak seg langs Lerbern helt til skiftkrokan. I 1865 fødde bruket hest, 5 kyr og 1 sau. Utsæden var litt over ei tønne bygg, 3 tønner havre og 5 tønner poteter.

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Vi hopper over de første brukerne og eierne av gården og stanser ved Ole Andersen (1807-1883) fra Uthaug. Han var gift med Ane Marta Olsdatter (1809-1891) og de fikk elleve barn. Grunnen til det er at vi finner deres barn igjen på flere gårder i Ørland:

 1. Margrete f. 1830, gm. Anders Tøkersen på Innstrand.
 2. Ole f. 1832, neste eier fra 1869.
 3. Anders f. 1833, gift med Peternille Jakobsdatter fra Uthaug. Se Balsnessletta.
 4. Hans f. 1836 d. 1840.
 5. Elen f. 1839, gm. Ole Andersen fra Nes i Bjugn.
 6. Maria f. 1842, gift med Anders Jakobsen på Vik.
 7. Hans f. 23.1.1845, ble sjøleier på bruksnummer 7.
 8. Boletta f. 1847, døde i strupehoste 1851.
 9. Ove f. 1850, døde i strupehoste 1851.
 10. Ove f. 1852, gm. Serine Larsdatter fra Stadsbygd. Se bnr. 6 på Rønne.
 11. Johan f. 1856.

Ole Olsen Berg (1832-?) overtok hele eiendommen i 1869. Han var gårdbruker og jekteskipper. Han ble gift 1866 med Johanna Larsdatter (1841-?) fra Stadsbygd. De fikk ingen barn. De kjøpte Slettvoll på Viklem i 1897.

foto av eiere
foto av bygningene
foto av barn
foto av barn og voksne

Johan Petter Johanessen Bretting (1840-?) fra Rissa kjøpte bruket i 1897. Han var gift 1861 med Berit Anna Olsdatter Hårbergsaune (1844-?). De hadde eid bruket Brettingen fra 1871, g.nr. 138/6, på Hårberg i Rissa. Gården fødde i 1875 3 kyr, 8 sauer og gris. De sådde 1/8 tønne bygg, 1 tønne havre og satte 4 tønner poteter. I 1896 tok Forsvaret Brettingen og Johan Petter fikk 16.000 kroner, dermed kjøpte han gården Berg. På Brettingen fikk de fire barn:

 1. Anna f. 1861, gift 1883 med Kristian Korneliussen Hårberg, to gutter. Hun giftet seg andre gang 1898 med Petter Bergsaune.
 2. Olina Johanna f. 1863, gift 1881 med Nils Andreas Johansen Fevåg.
 3. Lovise Emilie f. 1865.
 4. Peter Andreas f. 1868 døde 1871.

Johan Petter Bretting var sønn av Johannes Hybertsen fra Sjursvika under Nebb. Berit Anna var datter av Ellen Paulsdatter og Ole Olsen Hårbergsaune. Da Berit Anna og Johan Petter Bretting kom til Berg hadde med to dattersønner etter Anna Johansdatter og Kristian Korneliussen:

 1. Johan Kristiansen Bretting f. 9.10.1885, neste eier av Berg.
 2. Hans Gerhard Kristiansen Bretting f. 1897.
Den eldste fostergutten, Johan K. Bretting (1885-1959) ble neste eier fra 1905. Han var gift med (Anne) Johanne Buøy (1884-1961) som datter av Paul Kristian Bu i Rissa. Hun var fostret på gården Trøa på Røstad. De fikk fem barn:

 1. Borghild Alfrida f. 9.7.1905 d. 13.11.1995, gift med Håkon Lunda på Røstad.
 2. Agnes Johanne f. 3.10.1907 d. 1923.
 3. Johan f. 16.10.1910, neste eier.
 4. Marie f. 28.8.1915 d. 15.4.1944, gift med Leif Thesen i Trondheim. Sønnen Leif Thesen bodde på Berg i oppveksten etter at mora døde i tuberkulose.
 5. Aslaug f. 17.2.1919, gift med Helge Ervik i Bjugn.

Johan J. Bretting (1910- ) overtok farsgården i 1948. Han hadde fra 1935 bureist Bergly, bnr. 20. Dette var utmarka på gården. Han anskaffet traktor i 1938, melkemaskin i 1947 og selvbinder i 1948, selvbinderen, en Aktiv stavhaspel, ble gitt til Yrjar Heimbygdslag i 2017. Johan J. var gift med Bera Schanke (1914-1996) som datter av Inga og Kornelius Schanke på Opphaug. De fikk fire barn:

 1. Agnes f. 15.8.1933, gift med Sverre Pettersen fra Innstrand. De hadde forretning på Opphaug.
 2. John Kolbjørn f. 8.9.1937, neste eier.
 3. Ingvar f. 30.9.1939, gift 1. gang med Randi Riseth (1941-1981) fra Hovsvangen, gift 2. gang med Gunvor Kagnes.
 4. Thor f. 8.4.1953, gift med Torun Gjølga fra Stjørna. De bor på Opphaug.

John Kolbjørn Bretting (1937- ) overtok bruket i 1980. Han er gift med Marie Haugen (1940- ) fra Bjugn. De bodde på dette bruket mens foreldrene hans fortsatte å bo på Bergly. Han fikk derfor lang fjøsvei. Marie og John Bretting har fire barn:

 1. Elin f. 24.8.1960.
 2. Johnny f. 1.6.1963, neste eier, han bor på Bergly.
 3. Bjørn f. 20.10.1965.
 4. Bente f. 5.4.1971, gift 1995 med Erik Aas Jacobsen.

Fra denne gården har Yrjar Heimbygdslag fått en grøfteplog for hest og flere tekstiler foruten 2 traktorer og en selvbinder.

Opplysninger om gården og de som bodde her, finner du i Ørlandsboka, bind II, side 392.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag