Gården Nedre Revelrabben,
under matrikkelgården Berg.
G.nr. 78/6.


kart over eiendommen
kart over eiendommen
kart over familien

Her har vi et lite bruk, et jordstykke som vi i dag vanskelig kan tenke oss kunne fø en familie. At den første eieren syntes monn i å fradele denne langstrakte rabben fra gården Berg kunne være at en rabb er et lite høydedrag og dermed tørt nok til vekster av gras. At det vokste mer enn gras forstår vi av navnet. "Revel og rot", er et stående utrykk for ugraset som sikkert vokste i utmarka her.

Bruket ble skyldsatt i 1866 med skyld 0,16 skyldmark. De sådde i 1865 tre åttinger havre og satte ei tønne poteter. 10 år senere hadde de også 5 sauer og gris. Arealet var 12 da og i 1949 hadde bruket 2 kyr, kalv, gris og noen høner. Den første eieren kom fra Opphaug via Innstrand, skriver Inge Rian i Ørlandsboka, bind III. Det var Arnt Knutsen (1832-?), sønn av Knut Kristensen og gift 2.10.1860 med Maren Ovedia Amundsdatter, født i 1832 som datter av Amund Matiassen på Hegg i Agdenes. De fikk ett barn:

foto av eierne Ane og Otte Berg
foto av neste eier
  1. Anna Pauline f. 12.2.1856.

Otte Olsen Berg (1847-?) kjøpte bruket i 1882 (Ørlandsboka skriver Ole). Han kom fra Hustad på Innerøya, født 23.5.1847 som sønn av (Peder) Ola Ottesen og kona Karen, og ble gift 12.11.1874 med Ane Marta Jørgensdatter (1847-?) fra Døsvika. Hun var født 22.8.1947 på Hitra, men konfirmert i Viklem kirke i 1863. De fikk fire barn:

  1. Johan Odin f. 18.4.1880, reiste til Amerika.
  2. Olaf Alfred f. 21.4.1884, reiste til Amerika, men kom tilbake og ble gift med Anna Aannø.
  3. Alvilde Karoline f. 24.5.1887, neste eier.
  4. Inga Kristine f. 23.1.1893.

Familien hadde ved folketellingen i 1910 ei pleiedatter, Lorentze Karlsen f. 20.1.1906 på gården Klefstad under Vik i Ørland.

Alvilde Aannø (1887-1966) overtok bruket etter faren i 1930. Hun var gift med Simon Sigurd Didriksen Aannø (1892-1918), sønn av Judette og Didrik Aannø fra Ålesund. Simon Aannø var fisker, bas under feit- og storsildfisket. De fikk ett barn:

  1. Simon Alfred f. 14.10.1917, d. 3.12.1992, neste eier.

Simon Alfred Aannø (1917-1992) overtok i 1966. Han giftet seg med Johanne Marie Gaarden (1922-2011) fra Bjugn. De fikk fire barn:

  1. Arild Oddvar f. 19.9.1946, gift med Vivian Stallvik, eier av Vangenstein.
  2. Kåre Sigvald f. 17.9.1948, gift med Torun Moen fra Høybakken, bosted Ervika.
  3. Trond f. 30.9.1956, gift med May Helen, bosted Bjugn.
  4. Geir Ketil f. 8.4.1962.

Simon Aannø forpaktet Berg, han kjøpte i 1964 bruket Skogly på Innstrand og flyttet dit med familien.

Arild Oddvar Aannø (1946- ) forpaktet begge brukene.

foto av Johan Berg foto av Olaf Berg foto av barn av Johan Berg foto av barn av Jennie Berg foto av barn av Harry Berg

Oversikt over de som bodde på denne gården, finner du i Ørlandsboka, bind II, side 396.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag