kart av bygningene

Gårdene Biskopvoll og Solstrand,
under matrikkelgården Berg.
G.nr. 78/11 og 14.

foto av bygningene

Biskopvoll er skyldsatt fra Solheim i 1916 med skyld 0,55 skyldmark. Solstrand er et jordstykke som ble fradelt Biskopvoll i 1921, men ble ført tilbake til eieren i 1930.

foto av bygningene
foto av bygningene

Johan Arnt Ellingsen (1877-?) var den første eieren av Biskopvoll. Han kom fra Fevåg og var gift med Pauline Ovedia Hansdatter (1874-1953) fra Hov. Det var broren til Ovedia som satt på bruksnummer 8, som denne parten ble utskiftet fra. Johan Arnt Ellingsen hadde tidligere eid Vårtun. Han ble lensmann i Bjugn og måtte gå fra gården i 1930. De fikk fem barn:

 1. Elen Kristine f. 31.10.1903. Hun var avdelingssjef ved Husfliden i Trondheim, ugift.
 2. Erling Hoff f. 30.9.1905, gift med Ruth Anna Svendsen. Han var sivilingeniør og bodde i Oslo.
 3. Hans Hoff f. 16.4.1908, gift med Jenny Hongset fra Overhalla. De dreiv gården Saltnes i Stjørna.
 4. Idar f. 14.7.1911 d. 18.3.1945.
 5. Olav f. 14.7.1911, gift med Karen Margrethe Hybertsen fra Lauvøya. Han ble politi i Trondheim.

Den fradelte parten, Solstrand, ble kjøpt av Kristoffer Hansen Winther (1855-?) fra Stjørna, og som satt som eier ei kort stund. Han var gift med Anne Kristine Jakobsdatter (1864-?) fra Nes. De fikk fire barn:

 1. Karl Sofus f. 19.9.1889.
 2. Aksel Kristian f. 30.7.1896.
 3. Ingrid Hermanda f. 4.2.1899.
 4. Sigmund Valdemar f. 9.12.1906, gift med Sara Kalvaa. de overtok plassen Rabben på Kalvå i 1936.

Kristoffer Winther var bygningssnekker. Han eide også Prestland og dette jordstykket, Solstrand, ble solgt på tvangsauksjon i 1930.

Deretter overtok Kristian Størseth (1883-1949) gården med begge bruksnumrene. Han kom fra Rissa og var gift med Anna Martha Jakobsdatter (1890-1931) fra Hov. De fikk to barn:

 1. Marie f. 1.7.1920, gift med Jentoft Jakobsen fra Namdal. Han var sagbruksarbeider og bosatt i Bangsund.
 2. Karen f. 28.9.1923 d. 22.1.2009, gift med Arne Kvernstad og bor på Garten.
Kristian Størseth var skomaker. Tidligere arbeidet han som gårdskar på Austrått og hadde dampskipsekspedisjonen der. Han bodde da like ved kaia. Han bureiste Biskopvoll til 12 da dyrka jord og 55 da utmark.

Neste eier, Einar Brekstad (1920-2007) overtok så gården i 1949. Han kom fra Røsvik og var gift med Anne Marie Lien (1926-?) fra Bjugn og de fikk fire barn. En sønn av dem har bolig på gården. Barna var:

 1. Rannveig f. 19.12.1953, gift med Jens Erik Næsset, skilt.
 2. Terje f. 19.12.1953, gift med Liv Jørgine Grande, entreprenør.
 3. Snorre f. 2.10.1960 d. 17.12.1963.
 4. Gudrun Mathilde f. 15.2.1966, gift med Roger Hvitsand (1961- ) på Rædergården på Grande.

Opplysninger om gården Biskopvoll og Solstrand finnes i Ørlandsboka, bind II, side 412.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag