Kart Kleivan

Eiendommen Haugli,
på matrikkelgården Berg.
G.nr. 78/39.

Kart Kleivan

foto av bygningene
foto av bygningene

Guttorm Berg og kona Mette Kristianne bodde på husmannsplassen Kleivan. De fikk 9 barn. Ei datter av dem, Åsta Sofie Berg (1905-1984) ble boende på Kleivan, i dette huset. Aasta var gift med Johan Arthur Eliassen Grande (1908-?) fra Beian og de fikk 5 jenter. Åsta og Johan hadde heimen sin på sydsiden siden av veien og nesten helt på toppen av Kleivabakken. Barna var:

  1. Elsa Dagrun f. 22.11.1930 d. 1998, gift med Johan P. Røstad, brukere av gården Borgestad.
  2. Aslaug f. 18.1.1934, gift Skansen.
  3. Åshild Johanne f. 8.9.1936, døde 9.2.2022, gift med Johan Mindor Innstrand f. 6.12.1932 som sønn av Kasbara Moen og Anders Johansen Innstrand fra Myråkran på Innstrand. De fikk to barn, Liv og Åsa Karin.
  4. Åse f. 18.12.1940, gift med Bjarne Wahl.
  5. Gerd Jorun f. 26.12.1948, døde 1991, gift 1. Vevang, 2. med John Røstad (1928-1991) brukere av gården Trøa.

Huset ble bygd i 1946 av reisverk og er på 72 kvadratmeter.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag