Yrjar Heimbygdslag

Fotografen har stått på veien over Kleivan i retning syd og tatt dette bildet. Til venstre for stua er ei stilling som var etterlatt av tyskerne. Denne stillingen er nå revet. Til høyre for huset, utafor bilderamma står uthuset.


foto av gården

Foto ukjent.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag