Matrikkelgården Berg
G.nr. 178

foto av Berg

kart av Berg
kart av Berg

Navnet Berg kommer av plasseringen, "Ligger under en isolert Bjergaas", sier Oluf Rygh, nemlig Lerberen.

Som så mange andre gårder på Ørland var denne gården med i et makeskifte mellom fru Inger på Austrått og erkebiskopen i 1532. Senere ble en stor del av Berg mensalgods og deretter embetsgård for sorenskriveren i Fosen fram til 1963.

Det var to brukere av Berg på 1500-tallet, før 1647 var det blitt tre bruk, dette økte til fem i 1711 og i 1875 var det 8 jordbruksenheter på Berg. Kommer vi fram til 1987 er det fradelt 13 jordbruksenheter.

Opplysninger om Berg finnes i Ørlandsboka, bind II, fra side 378.


Åpningssiden for matrikkelgården Berg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag