Matrikkelgården Berg

Bnr. 1: Berg
Bnr. 2: Korsvadet
Bnr. 3: Berg
Bnr. 4: Berg. Tidligere l.nr. 167
Bnr. 4: Berg. Tidligere l.nr. 170
Bnr. 4: Berg. Skrivargården
Bnr. 4: Husm.pl. Kleivan
Bnr. 5: Berg
Bnr. 6: Nedre Revelrabben
Bnr. 7: Berg
Bnr. 8: Solheim
Bnr. 11: Biskopvoll
Bnr. 17: Hovsvangen
Bnr. 20: Bergly
Bnr. 39: Haugli
Bnr. 43: Elvetun
Annen bebyggelse på Berg

Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag