kart av Hov

Gården Hov,
under matrikkelgården Hov.
G.nr. 79/1.

foto av Hov

Eiendommen består av bruksnumrene 1, 5, 9, 24 og 44 på Hov.

Siste eier var tipp-tippoldebarn av Ola Johansen, født 1737 som sønn av Johan Olsen på Berg og bruker av det som ble bruksnummer 1. Helt til nest siste eier var denne gården innvolvert i sesongfiske etter sild og torsk sammen med gårdsdrift. Naust hadde gården ved Døsviksjøen. Kombinasjon fiske og gårdsbruk var svært vanlig på Ørland.

foto av Hov
foto av Hov
foto av diplom
foto av medalje
foto fra Hov

Ola Johansen (1737-1785) var gift med Karen Jakobsdatter (ca 1731-1812). De fikk seks barn:

 1. Maren f. 1763, gift med neste bruker.
 2. Ellen f. 1768, gift med Lorents Olsen Lunda på Røstad.
 3. Kristianne f. 1770.
 4. Anne Kristine f. 1771, gift med Hans Tøkersen på Uthaug.
 5. Kristianne f. 1774.
 6. Jakob Andreas f. 1780.

Eldste datter av Ola Johansen, Maren Olsdatter (1763-1844), giftet seg med Lars Olsen (1760-1838) fra Lunda på Røstad. Boet etter svigerfaren oppgir 2 hester og 8 kyr, altså en nokså stor gård. De hadde dessuten en seksring med segl og 23 sildegarn. Deres yngste sønn ble neste bruker. De fikk sju barn:

foto av Johanna Paulsdatter
foto av Hans og Kristine Hoff
foto av A.C. Hoff og Helga Bue
 1. Marta f. 1787, gift med Josef Olsen Nebb på Vik.
 2. Ane f. 1787.
 3. Ola f. 1789, døde 4 uker gammel.
 4. Karen f. 1792, gift med Hans Åge Jakobsen Lund på Bakken, senere på Uthaug.
 5. Golla f. 1796.
 6. Olava f. 4.5.1800, gift med Nils Andreas Andreassen fra Døsvik.
 7. Anders f. 26.1.1803, neste bruker.

Anders Larsen (1803-1875) overtok som leilending i 1828, ti år før faren druknet i Rusasetvatnet, og ble brukets første sjøleier i 1857. Han var gift med Johanne Paulsdatter (1807-1900) fra Eidsaunet. De fikk ni barn og yngste sønn overtok etter foreldrene. Barna var:

 1. Lars f. 23.7.1830, eier av b.nr. 3.
 2. Berit Marie f. 8.5.1833, gift med Jon Evesen på Hov.
 3. Paul f. 1835, døde ugift.
 4. Ove f. 31.1.1838. Han dreiv hotell og handel i Selbu. Døde i Trondheim i 1900.
 5. Karen Sofie f. 16.6.1840, gift med Anton Jakobsen på Ørsleiet.
 6. Anne Johanne f. 8.3.1842, gift med Jakob Jakobsen på Falkhyttrabben.
 7. Hans f. 7.4.1844, neste eier.
 8. Kristianna f. 8.9.1847, gift med Karl Guldteig på Gullteigen.
 9. Helena f. 2.12.1851, gift med Knut Flytlie i Rissa. Hun døde i 1933.

Hans Andersen (1844-1913) overtok eiendommen i 1877, gift 1869 med Kristine Knutsdatter (1843-1927) fra Hommelaunet på Vik. De fikk åtte barn:

 1. Adolf Christian f. 9.1.1870, neste eier.
 2. Johan Arnt f. 1872 d. 1888.
 3. Pauline Ovedie f. 15.8.1874, gift med Johan Arnt Ellingsen, lensmann i Bjugn. De eide Vårtun og Biskopvoll. Hun døde i 1953.
 4. Elisabeth f. 27.2.1877, gift med meieriskolestyrer John Bjørgum.
 5. Herman Cato f. 19.7.1880, bruker av Hovland.
 6. Anne Martha f. 19.9.1882.
 7. Peter Martin f. 17.4.1886, gift med Oline Moen fra Storelvdal. Han var meieribestyrer i Sørum og døde i 1918 i spanska.
 8. Johan Arnt f. 7.10.1888, d. 1974, gift i 1933 med Klara Schei. Han var maskinfabrikant i Stjørdal. Eide ei tid gården Solheim under Berg.

Eldste sønn, Adolf Christian Hoff (1870-1962) overtok i 1917. Han ble gift 23.5.1908 med Helga Oline Bue (1886-1970) fra Hasselvika. De fikk fem barn:

foto av Åsta og Asbjørn Hoff med Gerd Helene
 1. Hans f. 1909 d. 1910.
 2. Hildebjørg Kristine f. 11.1.1911 d. 2.3.2007, gift med Erling Løkra på Rønne.
 3. Astrid Hansine f. 3.5.1913, gift med Ingvar Vikestad på Bjørklund.
 4. Jorunn f. 31.7.1915, gift med Sverre Nilsen, forretningsmann i Namsos.
 5. Asbjørn Håkon f. 9.10.1919 d. 31.12.1999, neste eier.

Asbjørn Hoff (1919-1999) overtok i 1946. Han var gift med Åsta Marie Lysøbak (1924-2023) fra Rabban på Innstrand. De fikk tre barn:

 1. Gerd Helene f. 18.11.1945, gift med Gustav Nøst (?-2000) i Rissa.
 2. Aud Åse f. 11.2.1953, bor i Trondheim.
 3. Anne Grethe f. 11.9.1957, bor i Oslo.

Gården var under forpaktning fra 2000 til 2015. Da kjøpte Einar Løkra fra Rønne den jorda som gården hadde nord for fylkesveien.

Opplysninger om gården Hov finnes i Ørlandsboka, bind III, side 305.


Åpningssiden for matrikkelgården Hov
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag