kart av Hov

Gården Hov,
under matrikkelgården Hov.
G.nr. 79/7.

flyfoto av Hov

Bruket ble skyldsatt i 1886 fra bruksmunner 4. Arealet utgjør 27 da dyrka mark.I 1957 ble Korsvadet på Berg kjøpt til. Samlet areal etter det utgjør 138 da.

foto av Hov
foto av Hov
foto av Hov
foto av Hov
Foto av personer på Hov
Foto av personer på Hov
Foto av personer på Hov

Første eier var kunstmaler. Det var Jon Fredriksen fra Nes i Bjugn. Han hadde med seg våningshus heimefra, men ble ikke lenge og reiste til Amerika i 1892.

Ole Ovesen Hoff (1856-1928) kjøpte bruket i 1892. Han var sønn av Ole Tørum på Hov, og gift med Anne Sagdal (1862-1929) fra Hemne. De fikk seks barn og sønnen Olaf ble neste eier, barna var:

 1. Anna Gjertine f. 1882 d. 1890.
 2. Ove Andreas f. 1884.
 3. Inga Margrethe f. 1887 d 1888 i skarlagensfeber.
 4. Ingvar Magnus f. 1889 d. 1911 av tuberkulose.
 5. Anna Olise f. 19.4.1894, emigrerte til Amerika.
 6. Olaf Anfeldt f. 12.4.1900, neste eier.

Olaf Hoff (1900-1975) og kona Maria Lilleeng (1898-?) fra Styrksvik overtok bruket i 1922. Deres sønn Magne Hoff er neste eier. Barna var:

 1. Margit Kornelie f. 22.6.1924, d. 12.12.2016, gift med Leif Kristian Solberg (?-1998), begge hadde arbeid ved Ørland flyplass, bosted Opphaug, to barn.
 2. Magne f. 11.8.1927, døde 6.4.2022, neste eier.
 3. Anne Lise f. 25.7.1929, gift med John Nilsen i Linköping.
 4. Odd f. 29.6.1939, gift med Rigmor Solbue Hoff (1941- ), begge hadde arbeid ved Ørland flyplass, bosted Ottersbo, senere Viklem.

Vanlig besetning var hest, 2-3 kyr og 6 sauer. Olaf Hoff var landpostbud fra 1924 til 1944 og kjørte posten fra Brekstad i Ørland til Botngård i Bjugn. Vinterstid gikk transporten med hest og slede.

Han var en av de første i Fosen som fikk sertifikat for bil i 1920, dette ble senere utvidet til offentlig personbefordring.

Magne O. Hoff (1927-2022) overtok i 1968. Han var gift med Ragna Volden (1925-2012) fra Agdenes. de fikk fire barn:

 1. Kjell Oddvar f. 23.5.1952, partner Maj Britt, neste bruker.
 2. Randi f. 6.5.1955, partner Vidar.
 3. Inger Marie f. 15.1.1957, gift med Jostein Solbu på Grande.
 4. Vidar f. 2.11.1961, bruker av gården Flatnes.

Opplysninger om gården Hov finnes i Ørlandsboka, bind III, side 317.


Åpningssiden for matrikkelgården Hov
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag