kart av Hov

Gården Hov,
under matrikkelgården Hov.
G.nr. 79/8.

foto av Hov

Her kan vi føre ei brukerrekke tilbake til 1750-tallet. I dag er dette en av de få gårdene som er igjen på Ørland hvor to bruksenheter benyttet et gårdstun med hver sitt våningshus og et todelt fjøs.

For slektsskaps skyld nevner vi Tøker Johansen (1819-1883) fra Hov som overtok drifta i 1835. Han giftet seg 1834 med gårdjenta Olava Jonsdatter (1816-1875) og de fikk sju barn:

 1. Johan f. 1835 d. 1845.
 2. Johanne f. 1837, g.m. Johan Arnt Hansen Hegvik, hun døde i 1887.
 3. Sofie f. 1839 gift første gang med Johan Arnt Evensen, Trøa, andre gang med Ole Sivertsen Balsnes på Balsnes.
 4. Jakob f. 1843, neste eier.
 5. Jørgine f. 1846, g.m. Nils Evensen på Trøa.
 6. Ellen Katrine f. 1850, g.m. Jørgen Edvard Jensen, handelsmann i Åfjord.
 7. Marta f. 1856.
foto av Hov
foto av minnestein

Bruket hadde mellom 1845 og 1875 2 hester, omlag 10 kyr og noen flere sauer. Av gris fødde de opp fra 1 til 3. Av korn sådde de 9 tønner og satte mellom 6 og 10 tønner poteter.

Jakob T. Hoff (1843-1924) overtok bruket i 1872. Han var gift med Anne Marie Engelsdatter (1844-?) fra Rissa. De fikk åtte barn:

 1. Johan f. 28.6.1870, neste eier.
 2. Sofie f. 14.12.1871 d. 15.4.1947, ugift.
 3. Trina Ovedia f. 3.4.1873, ugift.
 4. Engel f. 16.4.1875, emigrerte til USA, ble gift der.
 5. Ulrik f. 30.12.1876, emigrerte til USA.
 6. Johanne f. 19.9.1878, ugift.
 7. Jørgen f. 1880 d. 1883.
 8. Anne Marie f. 15.2.1883 d. 6.10.1950, ugift.

Anne Marie Engelsdatter døde i tæring i 1885. Jakob T. Hoff giftet seg andre gang i 1888 med enka Anne Katrine Olsdatter Doktorgården på Røstad. Jakob T. Hoff eide Reitan fra 1893 til 1910 og Doktorgården fra 1888 til 1893.

Jakob T. Hoff var stortingsmann mellom 1892 og 1912, med unntak av en valgperiode, og medlem av herredsstyret på Ørland fra 1882 til 1919 og ordfører fra 1882 til 1916. Han er tildelt både kroningsmedaljen og Medaljen for Borgerdåd. Det er reist en minnestein over ham på kirkegården.

Johan Hoff (1870-1916) overtok etter faren i 1916 og han døde 2.9.1916 av tuberkulose, gift 18.6.1892 i Ørland kirke med Anne Elise Olsdatter Kornstad (1863-?) fra Kvernes på Nord-Møre. Hun kalte seg Elise og var datter av gårdbruker Ole Pedersen Kornstad. De fikk sju barn:

 1. Agnes Marie Hassel f. 22.4.1893, døde 1.9.1927 av tuberkulose etter å ha pleiet sin far, hun var ugift.
 2. Jakob f. 25.4.1896, gift på Uthaug.
 3. Aksel f. 6.9.1897, eier fra 1949.
 4. Torleif f. 5.7.1899, døde ung.
 5. Trygve f. 12.8.1901, fikk fradelt Austre Hov.
 6. Torleif f. 14.12.1904, emigrerte til USA.
 7. Eva Johanna f. 8.1.1911, gift med Olaf Hoøen på Frigård på Hoøya. Ved dåpen er Johan Hoff forpakter av Ulriksborg på Uthaug.
foto av brudepar på Hov

Eiendommen kom på tvangsauksjon i 1936. Da kjøpte en sønn av Aksel Hoff, Bjarne Hoff, eiendommen. Onkelen Trygve Hoff forpaktet det halve.

Aksel Hoff (1897-1979) overtok i 1949. Han var gift første gang med Maggie Solveig Henrichsen (1898-1949). Hun var født i Boston av foreldre Kristine og Carl Henrichsen. Faren reiste fra Oslo til Boston, deretter var han distriktslege i Ørland. De fikk tre barn:

 1. (Carl) Bjarne f. 8.1.1920, eier fra 1936 til 1949. Sjømann og bodde på Brekstad. Gift med Mildrid Arnet Blomsø (1920-2010), to barn.
 2. Aase f. 29.1.1921, gift med John Bakken, bodde på Brekstad, to barn.
 3. Roar f. 22.4.1922 d. 6.5.2004, bodde i Trondheim, gift med Ilma Gjul, to barn.

Aksel Hoff giftet seg andre gang med Aasta Ophaug (1914-1992), de fikk sønnen Trond f. 28.4.1953. Aasta Ophaug hadde fra før datteren Anne Lise, f. 1944. Aksel Hoff var formannskapssekretær i Ørland kommune ved siden av gårdsdriften.

Trond Hoff (1953-2006) fikk skjøte på eiendommen fra faren i 1969. Han har ei datter.

De to brukene som delte fjøs var foruten bruksnummer 8, også Austre Hov, bruksnummer 32. Dette siste bruket ble skyldsatt i 1952 fra bruksnummer 8. Det var brødrene Aksel og Trygve Hoff som benyttet dette tunet og på bildet av fjøset ser vi tydelig skillet mellom eiendommene. Sønnene av Aksel og Trygve overtok som eiere av hver sin gårdspart.

Opplysninger om gården Hov finnes i Ørlandsboka, bind III, side 321.


Åpningssiden for matrikkelgården Hov
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag