foto av Adolf Sannan

Gården Størset,
under matrikkelgården Hov.
G.nr. 79/11.

foto av Hov

kart av Hov
foto av Anders Sannan

Størset er skyldsatt i 1894 fra Hov med skyld 0,44 skyldmark. Arealet oppgis i 1957 til 50 da dyrka mark. Den første eieren hadde tidligere drevet Sandan under Austrått.

Første eier var Adolf Adolfsen Zernokoff (1851-?), men omtalt som Adolf Sannan. Han var født i Trondheim som sønn av Adolf Zernikoff og kom til Ørland som fostersønn på Sandan. Adolf Sannan ble gift med Nikoline Jonsdatter. De fikk åtte barn:

 1. Johanna Peternille f. 29.2.1872.
 2. Adolf Kristian f. 14.1.1874.
 3. Anders f. 9.12.1876, neste eier.
 4. Johan Bernhard f. 11.9.1878.
 5. Nikolai f. 6.11.1880.
 6. Anne Sofie f. 14.4.1883, gift med Bernhard Kløften på Solstad.
 7. Ole Andreas f. 26.7.1885.
 8. Marie f. 8.11.1888.

Anders Sandan (1876-?) ble neste eier i 1915. Han dreiv den til 1942.

Asbjørn Kløften (1914-?) overtok eiendommen i 1942. Han kom fra Solstad på Innstrand og var gift med Alette Johanne Hovde (1916-2007) fra Nordre Hovde. De fikk tre barn:

 1. Anna Margrethe f. 10.11.1945, gift med Rolf Egil Aune (1941-2012), bosted Ørland.
 2. Sigrun f. 10.1.1949.
 3. Bjarne f. 14.5.1952, neste eier.

Bjarne Kløften er neste eier.

Opplysninger om gården Størset finnes i Ørlandsboka, bind III, side 318.


Åpningssiden for matrikkelgården Hov
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag