kart over Opphaug

Gården Opphaug
Neri'gården
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/1.

kart over Opphaug

Vi skal omtale en gård som ikke lenger eksisterer. På kartene over er antydet hvor bebyggelsen lå, med røde firkanter.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
bilde av Opphaug
bilde av Opphaug

Inge Rian har i Ørlandsboka III funnet ut at i dette området bodde leilendingen Ola Olsen og kona Gjertru i 1630. Sønnen Tøker var leilending på Hov, nabogården i vest. Ola fikk halvparten av alt han eide inndratt til staten som straff for å ha fått barn med ei anna dame enn kona si.

En sønn av Tøker Olsen, Tøker Tøkersen (ca 1682-1743) kom til dette bruket som leilending, gift ca 1709 med Berit Olsdatter, skriver Inge Rian. Muligens var det heller Gjertrud (1680-1756)? Ni barn er listet opp:

 1. Birgitte f. 1708 d. 1711.
 2. Ane f. 1710.
 3. Ingeborg f. 1712.
 4. Birgitte f. 1713.
 5. Anders f. 1715, neste bruker.
 6. Valborg f. 1719.
 7. Ane f. 1722, gift med Per Persen IV på Røstad.
 8. Arnt f. 1725, han ble bruker på Opphaug.
 9. Ola f. 1729, han havnet på Uthaug.

Anders Tøkersen (1715-1766) overtok etter faren. Han var gift 1745 med Synnøve Johansdatter (1718- ?) fra Døsvika. De fikk seks barn:

 1. Katrina f. 1746 d. 25.7.1815, gift med Lars Olsen på Uthaug.
 2. Berit f. 1748 d. 1757.
 3. Gjertru f. 1749 d. 19.4.1826.
 4. Tøker f. 1752 d. 23.12.1828 eller 29, neste bruker.
 5. Ola f. 1755 d. 1758.
 6. Jon f. 1757.

Da Anders Tøkersen døde i 1766 oppgis boet til 61 riksdaler. Besetningen var 2 hester og 4 kyr. De hadde en seksring og eide en halvdel i 2 torskegarn og 6 sildgarn.

Slektsrekka fortsetter som leilendinger i og med at sønnen Tøker Andersen (1752-1828) er neste bruker i 1772, gift med Gjertru Marie Valtersdatter (1751-1784) fra Uthaug. De fikk sju barn:

 1. Ane f. 1774, gift med Anders Olsen Braa på en plass under Hoøya.
 2. Anders f. 1776, neste bruker.
 3. Margrethe f. 1778 d. 5.11.1871, gift med Ole Larsen i Døsvika.
 4. Synnøve f. 26.8.1781 d. 13.2.1848, gift med Ole Andersen i Døsvika.
 5. Gjertru f. 1784, døde samme år.
 6. Jonetta f. 1784, døde to måneder gammel.
 7. Malena f. 1784, døde to måneder gammel.

Da Gjertru døde i 1784 hadde seksringen få rigg og segl, de hadde også en åttring, 1 torskegarn og 9 sildgarn.

Tøker Andersen giftet seg andre gang i 1786 med enka Berit Tørrisdatter (1748-1828) fra Sauvika. De fikk to dødfødte barn. Anders Tøkersen (1776-1843) overtok etter faren i 1802. Gift 1800 med Marit Paulsdatter (1766-1822) som datter av Pål Andersen på Opphaug. De fikk tre barn:

 1. Tøker f. 21.3.1801 d. 1857, gift med dattera på Grinnen.
 2. Jon f. 17.2.1805, første sjøleier av gården Døsvik.
 3. Lussi f. 9.7.1807, gift med Jakob Ellefsen på Ørsleiet.

Marit døde i 1822 og Anders giftet seg andre gang med Marit Jensdatter (1802-1884) fra Røstad. De fikk sju barn:

 1. Jonetta Ludovika f. 29.6.1824.
 2. Johan Arnt f. 15.1.1828, fikk fradelt bruket Opphaug.
 3. Inger Mattea f. 23.12.1830, gift med Ove Hansen på Opphaug.
 4. Leonard Kristian f. 21.1.1834, eier fra 1870.
 5. Hans Kristian f. 14.8.1836.
 6. Markus Olaus f. 1836 d. 1838.
 7. Ane Marta f. 14.3.1839.

Marit Jensdatter giftet seg andre gang 1851 med Nils Morten Arentz (1814-1881) fra Bjugn. De fikk ingen barn.

Leonard Kristian Andersen (1834-1885) ble tilskjøtet bruket i 1870. Gift 1871 med Inger Sofie Sveinsdatter (1834-1910) fra Tarva. De fikk ingen barn. De hadde tre fosterbarn. Inger Sofie giftet seg andre gang med lærer og kirkesanger Anton Edvard Antonsen (1837-1911) fra Bjugn. Han var født på Skjæret og hadde vært gift med Ellen Storli fra Bjugn. Han hadde i første ekteskap to barn, Karen f. 1861 og Arne. Karen var gift på nabobruket Opphaug og ble mor til neste eier.

I andre ekteskap hadde Anton Edvard Antonsen og Inger Sofie Sveinsdatter tre fosterbarn:

 1. Haakon Jensen f. 20.3.1885 på Røstad som sønn av Karen Antonsen og Jens Peter Røstad, senere eiere av Opphaug.
 2. Reidar K. Richardsen f. 1897 i Åfjord.
 3. Alfhild Finstad f. 1892 i Trondheim.
foto fra gården

Eldste fosterbarn, Haakon Jensen Ophaug (1885-1938) født på Skalandet eide bruket fra 1911 til 1930. Han var gift med Kirsten Arntsdatter Østmarken (1885-?), de fikk fire barn:

 1. Sofie f. 7.10.1912, gift med Jarle Vanebo, Snåsa.
 2. Aasta f. 19.2.1914, gift med Aksel Hoff på Hov.
 3. Karen f. 12.7.1915, bodde i Trondheim.
 4. Magnhild f. 29.9.1917, gift med Leif Larsen (11.6.1916-1997-9.8.1997) og bodde på ei tomt under Opphaug. De hadde dattera Ann Mari f. 1955.

Haakon giftet seg andre gang med Gudrun Reitan f. 27.8.1897. Gudrun Reitan er datter av Elisabeth Hoff Reitan og ble fostret hos Johanna J. Hoff på Falkhyttrabben. Haakon emigrerte til USA 27.1.1928 og døde der i 1938. Barna til Gudrun og Haakon Ophaug var:

 1. Gunnar Haakon f. 19.5.1925, gift med Kristmar Hansen fra Skårnberget på Uthaug.
 2. Elisabeth f. 16.8.1926, gift med Reino Koivonen, Finland, bosted Canada.
 3. Einar f. 3.1.1928 døde 15.11.1992, gift med Eldbjørg Gjul (1930-2023) fra Døsvik.
 4. Valborg f. 1.4.1935, gift med Jakob Utstrand fra Utstrand, bosted Opphaug.

Etter at Haakon Ophaugs reiste til USA ble gården drevet av drengen Paul Skjære f. 10.8.1879 fra Borg. Gudrun Ophaug fikk to barn med ham:

 1. Helge f. ca 1933.
 2. Valborg f. 1.4.1935, gift med Jakob Utstrand fra Utstrand, bosted Opphaug.

Anna og Petter Solemsli var eiere fra 1934 til 1947.

Agnes Eggan, datter av forrige eierpar, overtok gården. Hun var gift med Ivar Johan Eggan f. 1912 i Orkdal.

Anders Bjørn Eggan, sønn av ovenstående, var eier fra 1971 til 1973.

Gunnar Håkon Ophaug kjøpte gården i 1973, men fikk ikke konsesjon, deretter overtok Fylkeslandbruksstyret et par års tid.

Gården ble stykket opp, noe ble tilleggsjord og resten ble kjøpt av Ørland kommune til boligfelt Opphaug II.

Opplysninger om gården Opphaug og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 337.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag