kart over Opphaug

Gården Grøtan
under matrikkelgården Opphaug
G.nr. 80/2.

foto av gården

Bruket er skyldsatt i 1859 og fikk da løpenummer 174B til 180B med skyld 1,64 skyldmark og arealet oppgis i 1957 til 97 da dyrka mark.

Vi finner husmannen Henrik Ellefsen (1793-1854) fra Opphaug her i 1820 sammen med kona Fredrikka Andersdatter (1792-1828) og tre barn:

 1. Karen f. 11.8.1820, gift med brukets første eier.
 2. Ole f. 23.3.1824, bruker av Opphaug.
 3. Edvard kristian f. 23.4.1826.

Da Fredrikka Andersdatter døde i 1828 oppgir skiftet etter henne 2 kyr og en vær. Som sjøredskaper oppgis en åttring med segl, 4 torskegarn og 15 sildegarn. Boet eide dessuten et våningshus med påbygd trev og sval, et sommerfjøs og et stabbur. Dette var dermed en typisk kystgård med sjødrift som viktigste inntekt. Henrik Ellefsen giftet seg andre gang i 1829 med Barbro Andersdatter (1787-?) fra en husmannsplass under Beian. De fikk ingen barn.

Karen Henriksdatter (1820-?), ble gift med første eier Kristian Pedersen (1829-1860) fra Uthaugsbukta. De fikk også tre barn:

foto av gården
foto av gården
foto av gården
 1. Ellen Dorotea f. 1856 d. 1860 i tyfus.
 2. Hans Petter f. 10.12.1857, eier av bruksnummer 25 på Grøtan.
 3. Ellen Dorotea f. 25.11.1859, gift med neste eier.

Karen hadde fra før dattera Anne Fredrikke f. 2.1.1842 med Johan Petter Arntsen på Innstrand. Etter Kristian Pedersens død giftet Karen seg andre gang i 1864 med Markus Jakobsen (1834-?) fra Skavdalen. De fikk ingen barn.

Ole Jørgensen Grøtan (1854-?), fra naboeiendommen som også kalles Grøtan, overtok eiendommen i 1898. Han var gift med Ellen Dorotea Kristiansdatter. De fikk to barn, deretter kom ei ny slekt til gården, barna var:

 1. Olaf Edvard f. 27.12.1885, gift med Janne Stensrud, bosted Hamar, ingen barn.
 2. Emma Kristine f. 17.6.1889, gift med Ole Larsen Innstrand, ingen barn.

Johan Kristian Brandvik (1877-1962) kjøpte bruket og bruksnummer 25 i 1911. Han kom fra Bjugn og var gift med Anna Tangen (1880-1967). De fikk tre barn:

 1. Alf 3.6.1902 d. 1976, gift med Borghild Gulliksen (1896-1985), foreldre til Alf Johan (1929-2014).
 2. Einar f. 18.10.1906 d. 8.1.1992, lærer og klokker i Bjugn, gift med Julie Haugen (?-1998), fire barn.
 3. Marie Johanne f. 11.12.1911, gift med neste eier.
foto av gården

Audun Solbue Dahl (1914-?) fra Nordheim på Grande kjøpte gården i 1941. Besetninga ved overtakelsen var 10 kyr, 5 kalver, 1 hest, 50 høns, 4 griser og 2 sauer. Han giftet seg i 1939 med Marie Brandvik (1911-1981). De fikk tre barn.

 1. Solveig Marie f. 23.2.1940, gift med Hassib Kamal Sarad, to barn, bosted USA.
 2. Audbjørn f. 19.2.1943, neste eier.
 3. Anbjørg f. 21.2.1946, gift med Helge de Fine, to barn, bosted Oslo.

Audbjørn Dahl (1943- ) ble neste eier fra 1976. Han overtok foruten denne gården også jord på gårdsnummer 69/44 og 83 på Grande. Han giftet seg med Hjørdis Audal (1949- ) fra Jøssund, de fikk ett barn:

 1. Line f. 4.3.1969.

Ekteskapet ble oppløst og Hjørdis Dahl finner vi på gården Vonheim. Audbjørn Dahl giftet seg andre gang med Marit Eide Jensen (1948- ) fra Rønningen. De fikk ett barn:

 1. Maren f. 9.4.1980, gift i 2006 med Håkon Olsen.

Melkeproduksjonen ble avsluttet 1.1.2002. Eieren dreiv deretter som maskinfører. Yrjar Heimbygdsl°ag har mottatt flere traktorer fra denne gården.

Opplysninger om gården Grøtan og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 342.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag