kart over Opphaug

Gården Opphaug,
under matrikkelgården Opphaug.
G.nr. 80/5

foto fra gården

Bruket er skyldsatt i 1861 fra bruksnummer 1, Opphaugsgården, med skyld 1,10 skyldmark. Dette var løpenummer 174 E. Arealet oppgis i 1957 til 40 da dyrka mark. På 1860-tallet ble det opplyst at jorda var myr- og moldjord, men lettbrukt og alminnelig godt drevet. De sådde 1,5 tønne korn og høstet 10 tønner. I 1865 hadde bruket 3 kyr og 2 sauer, i 1875 2 kyr og 6 sauer.

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto fra gården foto av gården
foto fra gården
foto av gården
foto av familien
foto fra gården foto fra gården

Her finner vi Johan Arnt Andersen (1828-1910) som var sønn av Anders Tøkersen på Opphaugsgården, gift 1855 med Marta Olsdatter (1822-?) som datter av Ole Eriksen fra Bjugn. De fikk ett barn, Anders, f. 11.10.1849, neste eier. Johan Andersen hadde dessuten et barn til, Oline f. 1854, med Maren EriksdatterDalebru.

Anders Johansen Ophaug (1849-1925) overtok etter faren i 1895. Han var gift to ganger: Første gang i 1875 med Marta Marie Johannesdatter (1846-1891) fra Åfjord. De fikk ett barn, Anne Marta (1877-1877). Anders gifta seg andre gang i 1893 med Kristine Birgitte Kristiansdatter (1862-1955) fra Austråttskardet. De fikk fire barn:

  1. Johan Arnt f. 9.2.1894 d. 7.2.1903 av hjernebetennelse.
  2. Kristian Leonard f. 9.5.1896, neste eier. Gift med Klara Røstad som datter av Laura og Peder Andreas Røstad. De ble skilt.
  3. Anne Marie f. 22.5.1898, neste eier.
  4. Martha Berthilde f. 1900 d. 1904 av lungebetennelse.
foto fra gården

Etter moras død gikk eiendommen over til søsknene Kristian og Anne Ophaug. Kristian var sjåfør, han døde 1964 og Anne Ophaug ble eneeier. Hun hadde sønnen Anders Ophaug (1933-1986). Han ble eier fra 1974, men ved hans død gikk hjemmelen tilbake til mora. Anne Marie Ophaug døde i 1988. Det ble holdt auksjonen etter henne, og noen av de gjenstandene som ikke ble solgt, ble gitt til Yrjar Heimbygdslag, og finnes i dennes magasin. Det er i all hovedsak klær etter Anne Marie Ophaug, eller Ane Tangen, som hun ble kalt. Noe arkiv tilfalt også laget.

Jorda ble etter Anne Marie Ophaugs død overtatt av staten ved Sør-Trøndelag fylkeslandbruksstyre og var med i et jordskifte. Tunet med bygningene ble solgt til nye eiere. Bygningene brant ned, ikke lenge deretter, og ny bolig ble nektet oppført på branntomta.

Opplysninger om gården Opphaug og personene her finnes i Ørlandsboka, bind III, side 347.


Åpningssiden for matrikkelgården Opphaug
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag